ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات این¬بار توسط ورزش از روز جهانی خانواده با برگزاری مسابقات فوتبال میان ارگانهای دولتی هرات تجلیل می کند. این مسابقات بامداد روز یک¬شنبه با اشتراک ریاست¬های دولتی هرات شروع شد و دو تیم مستوفیت و شهرداری بازی افتتاحیه را انجام دادند.

آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از روز جهانی خانواده با برگزاری مسابقات فوتبال تجلیل میکند. در این مسابقات ۶ تیم از ارگانهای محلی هرات اشتراک دارند. در بازی افتتاحیه این قابتها دو تیم مستوفیت و شهرداری به مصاف هم رفتند.

این بازی در پایان خود با نتیجه پر گل ۶ بر ۳ به سود تیم شهرداری هرات به پایان رسید. از همین بازیها صبح روز دوشنبه دو تیم رسانه¬ها و امنیت ملی در مقابل هم به میدان خواهند رفت.

این مسابقات که تا ۹ روز ادامه خواهد داشت دور اول ان به صورت گروهی به دو گروه ۳ تیمی و دور دوم ان هم به صورت ضرب¬دری و به دنبال ان هم دیدارهای رده بندی و فینال این مسابقات برگزار خواهد شد.

در این مسابقات تیم های مستوفیت، شهرداری، صحت عامه در گروه ا لف و امریت جوانان؛ رسانه ها و امنیت ملی در گروه اشتراک دارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb