استاندار خراسان رضوی، صبح امروز پنج شنبه در یک سفر رسمی وارد هرات شد، گفته شده که این مقام ایرانی به منظور گفتگو روی مسایل دیپلماسی و همچنان همکاری­های اقتصادی و انکشافی بین ولایت هرات و استان خراسان رضوی، به هرات آمده است.

 

استاندار خراسان رضوی روز پنجشنبه وارد هرات شد تا با والی هرات روی مسائل دیپلماسی و انکشافی گفتگو کند. این برای نخستین بار پس از چند سال است که استاندار یکی از استان‌های ایران به منظور انکشاف روابط سیاسی و اقتصادی وارد هرات می‌شود.

محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات گفت : محمد حسین فروزان فر استاندار خراسان رضوی قرار است برای دو روز در هرات بماند و در این جریان، با مقام های محلی هرات روی موضوعات گسترش روابط بین دو ولایت همسرحد، همکاری های انکشافی و اقتصادی، محیط زیست و زراعت و تعلیم تربیه و فرهنگ صحبت خواهد کرد.

یکی از مرزهای مهم برای ایران همین مرز اسلام قلعه است که با خراسان رضوی هم‌مرز است. در گذشته یک بار آقای صبا به کشور ایران سفر کرده بود و گویا با مقام‌های محلی استان خراسان دیدار و گفتگوهایی داشته است.

بازرگانان هرات پیوندی مستقیم با ایران دارند و بیشتر اموال خوراکه و مواد خام مورد نیاز در شرکت های تولیدی از این کشور وارد این ولایت می‌شود. در سال گذشته خورشیدی میلونها افغانی این کشور به افغانستان صادرات داشته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb