معاون اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید، که تحریم های وضع شده بر کشور ایران، تاثیرات منفی بر فرایند سرمایه گذاری در هرات به جا گذاشته است به گفته آقای علاف، اکنون بازرگانان هرات نمی­توانند تا شماری از اجناس و مواد خام را از ایران به دلیل نیازمندی این کشور به این اجناس وارد نمایند.

نوسان در قیمت ارز در بازار هرات از یکسو و محدودیت واردات برخی از مواد خام و اجناس از ایران به دلیل نیازمندی این کشور از سوی دیگر از جمله تاثیراتی گفته می شوند که در نتیجه وضع تحریم ها بر ایران به وجود آمده اند.

سیروس علاف معاون اتاق تجارت وصنایع هرات میگوید که این مسایل بازرگانان هرات را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در همین حال عبدالله دشتی رییس اتحادیه صرافان نیز میگوید که وابستگی افغانستان به اجناس وارداتی کشور ایران باعث گردیده تا تاثیرات تحریم ها بر ایران در هرات بیشتر احساس شود.

معاون اتاق تجارت همچنان میگوید که به دلیل فشار بر بازرگانان ، شهرک صنعتی هرات افت کرده است در همین حال رییس اتحادیه صرافان نیز تاکید میکند که بازرگانان افغان نمی توانند تا دالر را از کشور خارج سازند و این مسئله یکی از مشکلات جدی تاجران مبی باشد.

توقف سرمایه گذاری ها در هرات، افت شهرک صنعتی، و نوسان در قیمت ارز از جمله پیامد های وضع تحریم ها بر ایران دانسته می شود.

کارشناسان میگویند که دولت افغانستان باید تلاش نماید تا با حمایت از سرمایه گذاران و تولیدات داخلی وابستگی افغانستان به خارج از کشور را کم نماید به گفته آنان تامین امنیت یکی از راه های مهم برای تشویق سرمایه گذاران دانسته میشود و دولت مکلف است که در این قسمت گام های را بردارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb