نهاد های مدافع از حقوق  خبرنگاران از افزایش تهدید جانی علیه خبرنگاران در افغانستان اظهار نگرانی می کنند.

افزایش فشار برخبرنگاران از سوی برخی از حلقات دولتی و همچنان مخالفین مسلح دولت باعث شده تا شماری از خبرنگاران افغانستان را ترک کنند و یا اینکه به شکل پنهانی زندگی خود را سپری کنند.

انجمن رسانه های ازاد آسیایی جنوبی سفما و مرکز ژورنالیستان جوان در غرب افغانستان نیز از افزایش فشار ها بر خبرنگاران نگرانی خود را تاکنون چندین بار اعلام کرده است.

در تازه ترین مورد فواد احمدی خبرنگار و مسوول شبکه اریانا هرات از سوی افراد وابسته به گروه طالبان تهدید به مرگ شده است.

طالبان مسلح در نامه ای به او نوشته اند که به دلیل نشر خبرهای ضد طالبان از سوی او ٰ شورای طالبان مسلح حکم تیرباران کردن او را امضاء کرده و به زودی این حکم جاری خواهد شد.

این دو نهاد مدافع حقوق خبرنگاران در غرب افغانستان از مقام های دولتی در هرات خواسته اند تا به مشکلات خبرنگاران رسیدگی کنند.

همچنان برخی زورمندان و غاصبین زمین نیز طی چهار ماه گذشته چندین خبرنگار از جمله خبرنگار آریانا را به دلیل اینکه خبرهای در مورد غصب زمین های دولتی نشر کرده بود را تهدید به مرگ کردند.

نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران از این وضعیت نگران هستند و آن را به ضرر دیموکراسی و ازادی بیان در افغانستان بویِژه غرب کشور عنوان می کنند.

در عین حال مسوولین امنیتی در هرات نیز تائید می کنند که تهدید خبرنگاران از سوی غاصبین زمین و طالبان صورت میگیرد.

چندی قبل علی اصفر یعقوبی خبرنگار رادیو مژده که چندین بار از سوی طالبان مسلح تهدید به مرگ شده بود سرانجام در نزدیک محل کارش از سوی آنها مورد شلیک گلوله قرار گرفت.

یعقوبی در حال حاضر در یکی از کشور های خارجی تحت تداوی قرار دارد و هنوز صحت آن خوب نشده است.

شماری زیادی از خبرنگاران در چند سال گذشته به دلیل تهدید های جانی کشورشان را ترک کردند و یک تعداد دیگر مجبور شدند تا این شغل را برای همیشه ترک کنند و به خارج از کشور بروند.

افغانستان از جمله کشورهای است که همواره خبرنگاران با تهدید جدی روبرو هستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb