ناهید احمدی فرید عضو مجلس نمایندگان افغانستان میگوید تاخیر پروژه بند سلما هرات یک حرکت سیاسی است که توسط کشور های همسایه صورت میگیرد.

او میگوید کشور های همسایه نم یخواهند تا بند سلمای هرات تکمیل شود.

چندی قبل معین سیاسی وزارت خارجه از پیشرفت کار پروژه بند سلما اظهار رضایت کرد و دست داشتن کشور های همسایه در تاخیر انداختن این پروژه را رد کرد.

همین چند روز پیش هیئت بلند‌پایه‌ی کشور با سفیر هندوستان, از پروژه بند سلما دیدن کردند و از پیشرفت کار این پروژه سخن گفتند. این پروژه که قرار بود در سال ۲۰۰۸ تکمیل شود به دلیل کمبود بودجه و مسایل امنیتی کار آن تاکنون تکمیل نشده است.

با اینکه مسوولان وزارت انرژی و اب تاکید می کند که کشور های همسایه هیچ نقشی در به تاخیر افتاد این پروژه ندارند اما حالا ناهید احمدی فرید عضو مجلس نمایندگان میگوید برخی کشور های همسایه تلاش دارند تا آب های افغانستان مهار نشود.

او دلیل تاخیر در ساخت بند سلما را همین دخالت ها عنوان می کند.

خانم احمدی فرید تاکید میکند که کار پرژوه بند سلما به کندی پیش می رود.

چندی پیش گوتام موخوپادیانا سفیر هندوستان در کشور که از پروزه بند سلما دیدن کرد تاکید کرد که دولت هندوستان کار این بند را تکمیل خواهد کرد.

با اینکه مقام های کشور از پیشرفت هفتاد درصدی کار در پروژه بند سلما سخن میگویند اما مردم محل مدعی هستند که کاراین بند همچنان به کندی پیش رود. این افراد نیز دخالت کشورهای همسایه را بانی تاخیر در کار این پروژه عنوان می کنند.

جاوید لودین معین وزارت خارجه‌ی کشور که اخیرا از بند سلما دیدن کرد تاکید دارد که هیچ کشور همسایه ای در تاخیر افتادن کار بند سلما نقشی ندارد.

طی دو سال گذشته مقام های محلی هرات گاهی کار پروژه بند سلما را هفتاد و پنج درصد عنوان کردند و در برخی مواقع هفتاد درصد.

کشور هندوستان, بالا رفتن هزینه‌ی آن را دلیل تاخیر در اتمام این کار می داند. اما آنچه هویدا است تاکنون کار این پروژه تکمیل نشده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb