محمد اسماعیل وزیر انرژی و اب و از چهره های جهادی مطرح در افغانستان : آنها تفنگ مجاهد را گرفتند و قیچی کردند، تانک و توپ ما را گرفتند و دریک جا مثل آشغال روی هم ریختند و بجای آن دختر چشم آبی  آلمان آوردند، دختر فرانسوی، هالندی و دخترامریکایی آوردند و یا عساکر اروپایی و افریقایی آوردند و فکر کردند می توانند امنیت بیاورند، اما نتوانستند.”

  محمد اسماعیل، وزیر انرژی و آب که همایش مجاهدین حوزه غرب کشور صحبت می کرد تاکید کرد ،صورتی که با خروج نظامیان خارجی، نظام کنونی با چالش مواجه شود، مجاهدین با تمام توان در مقابل طالبان خواهند ایستاد.

او از  کارکرد نظامیان بین المللی در افغانستان انتقاد کرد و خروج آنان را به نفع کشور خواند.

وزیر انرژی و آب از آن چه که ” نادیده گرفتن” نقش مجاهدین در ادارات دولتی خواند  نیز انتقاد کرد و افزود که مجاهدین با تحمل این وضعیت بهای سنگینی را پرداختند و ” رهبر خود، استاد برهان الدین ربانی و بهترین فرماندهان جهادی” را از دست دادند.

به گفته اسماعیل خان، حالا خارجی ها در آستانه خروج خود به این نتیجه رسیدند که بدون مجاهدین آوردن امنیت نا ممکن است.

وی گفت که در این نظام کمی و کاستی ها زیادی وجود دارد، اما تاکید کرد که این از ضعف دولت نیست.

اسماعیل خان گفت:” فعلا بیش از ١۵٠ هزار عسکر خارجی و  ۴٩ کشور در این جا حضور مستقیم دارد و دست کم ۶٠ استخبارات خارجی دراین کشور فعالیت می کنند اگر این وضعیت در هر کشور دیگر باشد، طبیعتا خدشه وکم کاستی هایی در آن بوجود می آید.”

این چهره سرشناس جهادی خاطر نشان کرد ، کسانی که با بی باوری در مورد جنگ داخلی  بعد از خروج نظامیان خارجی سخن می گویند، مطمئن باشند که در صورت کوچکترین ضعف در پولیس و اردو، مجاهدین اسلحه به دست خواهند گرفت و از نظام کنونی دفاع خواهند کرد.

محمد اسماعیل گفت که در همین راستا برای تشکیل یک شورای بزرگ جهادی در سطح افغانستان کار می کنند و در چند ماه گذشته در شمال، شرق، جنوب کشور سفر کرده است.

وزیر انرژی و آب افزود که دراین زمینه با فرماندهان جهادی ملاقات کرده است در مرکز نیز با استاد سیاف، مارشال فهیم و حتی رئیس جمهور در این رابطه صبحت های مفصل داشته است.

وی از آغاز نام نویسی مجاهدین در این شورا سخن گفت ،اما تاکید کرد که” این سازماندهی به معنای بدست گرفتن اسلحه نیست تا مجاهدین در کوچه ها بگردند بلکه، گردهم آوردن مجاهدین در وقت ضرورت است”.

اسماعیل خان دو ماه قبل نیز در نخستین گردهمایی ده ها تن از فرماندهان جهادی در هرات از ایجاد شورای بزرگ مجاهدین از ولایات مختلف کشور سخن گفته بود آن را یک گزینه موثر در مقابله با طالبان و دفاع از نظامی کنونی نام برده بود.

این چهره با نفوذ جهادی همچنان بار دیگر ضمن با اهمیت خواندن  برگزاری انتخابات برای آینده کشور و نقش آفرینی مجاهدین گفت که  مجاهدین باید در این انتخابات فعالانه نقش بگیرند و فردی را را که به آرمان های جهاد و مردم پایبنداست، انتخاب کنند.

به گفته وی ، باید فردی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود که تابعیت افغانستان را داشته باشد، از مجاهدین باشد، به اسلام، افغانستان و استققلال و آزادی آن بیاندیشد و به آن عمل کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb