آمار خود سوزی زنان در هرات پس از چند سال سرانجام سیر نزولی یافته است.

 از شروع سال جاری تاکنون ۲۳ خانم جوان پس از خود سوزی جان خود را از دست دادند و شمار دیگر در بستر بسر می برند.

خشونت های خانوادگی ، ازدواج های قبل از وقت ، فقر اقتصادی و مشکلات روحی از عوامل بروز خودسوزی عنوان می شود.

شفاخانه سوختگی در هرات بزرگترین شفاخانه برای تداوی مریضان سوختگی می باشد.

محمد رفیق شیرزی مدیر اداری شفاخانه حوزوی هرات می گوید از آغاز سال جاری تاکنون  دو هزار و سیصد تن که یا دست به خود سوزی زده بودند و یا هم دچار سوختگی شده بودند به این شفخاخانه جهت تداوی انتقال داده شدند. این افراد شامل زنان، اطفال و مردان می باشند.

 آقای شرزی تاکید می کنند که آمار خود سوزی زنان در هرات نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است. او دلیل این کاهش را تبلیغات گسترده در رد این موضوع عنوان می کند.

 بنا به اظهارات وی شفاخانه سوختگی هرات آمادگی کامل برای تداوی مریضان را دارد.

طی چند سال گذشته این برای نخستین بار است که مسوولان در شفاخانه سوختگی هرات از کاهش آمار خود سوزی زنان سخن میگویند.

هر ساله افزایش خود سوزی ها که منجر به مرگ ده ها خانم جوان می شد نگرانی های زیادی را در میان مردم و مقام های دولتی به وجود آورده بود.

 با وجود این خوش بینی ها هنوز هم عده ای از زنان به دلیل مشکلات دست به خود سوزی می زنند که یک تعداد جان خود را از دست میدهند و یک تعداد دیگر تا زنده هستند همچنان معیوب باقی می مانند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb