مقام های محلی در هرات میگویند کشور ترکیه علاقمند راه اندازی کنسولگری خود در هرات می باشد. والی این ولایت میگوید ایتالیا نیز به زودی کنسولگری خود را در هرات افتتاح خواهد کرد.

در حال حاضر امریکا، ایران، پاکستان، هندوستان و ترکمنستان در هرات کنسولگری دارند.  همکارم گزارش میدهد.

مقام های محلی در هرات می گویند کشورهای که تاکنون در هرات کنسولگری ندارند علاقمند ایجاد کسنولگری هستند.

داود شاه صبا والی هرات میگوید بسیاری از کشور های اروپایی علاقمند سرمایه گذاری در این ولایت هستند. او میگوید در کنفرانس دهه تغیر در هرات،  کشور ترکیه علاقمندی خود را برای راه اندازی کنسولگری در هرات ابراز کرد.

به گفته او تلاش ها در این زمینه از سوی دولت افغانستان و جانب ترکیه  همچنان جریان دارد.

پیش از این کشور ایتالیا نیز از علاقمندی خود برای راه اندازی کنسولگری در هرات خبر داده بود. اوایل سال جاری کنسولگری امریکا در هرات افتتاح شد.

مسوولین این کنسولگری در زمان آغاز به کار از تخصیص بیش از چهل میلیون دالر در پروژه های بازسازی و زیر بنایی از جانب امریکا در هرات خبر دادند.

در حال حاضر در هرات کنسولگری های امریکا، ایران، ترکمنستان، هند و پاکستان فعالیت دارند.  شماری از کارشناسان میگویند هرات به دلیل داشتن موقعیت مناسب در افغانستان،کشور های خارجی علاقمند ایجاد کنسولگری و سرمایه گذاری در این ولایت هستند.

 این کارشناسان میگویند در صورتیکه دولت توجه ای بیشتری بر تامین امنیت در این ولایت داشته باشد، روند سرمایه گذاری و ایجاد دفاتر سیاسی از سوی کشور های خارجی افزایش خواهد یافت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb