والی هرات  پایین بودن کیفیت عرضه خدمات صحی در کلینیک های خصوصی را از جمله اساسی ترین مشکلات در بخش صحت در هرات می داند. آقای صبا هم چنان  می گوید که کمبود کارمندان صحی در ولسوالی ها نیز از دیگر مشکلاتی است که ولایت هرات با آن ها مواجه است.

داود شاه صبا والی هرات از عملکرد کلینیک های خصوصی راضی به نظر نمی رسد.

او می گوید که کیفیت عرضه خدمات صحی دراین کلینیک ها بسیار پایین بوده و این مسئله یکی از مشکلات اساسی در وضعیت صحی در هرات می­باشد.

 آقای صبا کمبود کارمندان صحی در ولسوالی ها را نیز  از جمله مشکلاتی می داند که در ولایت هرات وجود دارند.

اما محمد زبیر ارشد رییس شفاخانه ها ی خصوصی هرات می گوید که کلینیک های خصوصی معیار های لازم ابتدایی را دارند.

 به گفته آقای ارشد هر چند این کلینیک ها با مشکلاتی روبرو می باشند اما کیفیت عرضه خدمات صحی ان ها از شفاخانه های دولتی بالا تر است.

عمل کرد کلینیک های خصوصی در هرات همواره با انتقاد های مواجه بوده است از پایین بودن کیفیت عرضه خدمات صحی گرفته تا اخذ مبالغ هنگفت از مراجعه کنندگان، اما این که موضع انتقادی والی هرات تا چه حد خواهد توانست از این مشکلات بکاهد مسلئه ی است که به گفته کارشناسان نظارت و جدیت بیشتری را از جانب دولت می طلبد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb