شماری از مردم امروز رو-به-روی ساختمان دفتر والی هرات, گردهم آمدند و خواستار تعقیب جدی عاملان فساد اداری و غاصبین زمین شدند.

 این افراد هم‌چنین از والی هرات خواستند تا به‌عنوان فرد اول حکومتی در این ولایت, کنترل بیش‌تری به اداره‌های زیر دست خود داشته باشد.

این برای نخستین بار نیست که مردم از حاکمیت محلی می‌خواهند تا با فساد اداری و دیگر دشواری‌های اداره‌های دولتی جدی مبارزه کند.

همین چندی پیش هم شماری از مردم با گردهم آمدن در شورای ولایتی خواستار پایان یافتن اختلاف میان والی و شهردار شدند؛ چون‌که از دید آنان این دشواری انگیزه‌یی شده برای تکمیل نشدن بسیاری از پروژه‌های بازسازی.

از سوی دیگر شماری از کسانی‌که در این گرده‌همایی شرکت کرده بودند, به این باورند که هرات به‌گونه‌یی مظلوم واقع شده.

این‌ها که شمارشان به ده‌ها تن می‌رسد از حکومت محلی هرات می‌خواهند تا جلو برخی کارهای خلاف قانون را بگیرد.

گردهم آمده‌گان امروز شعارهایی را با خود حمل می‌کردند که از دولت خوستار تطبیق شدن فرمان ۴۵ اند. این فرمان اخیرا از سوی رییس جمهوری به امضاء رسیده است.

آنان هم‌چنان شعارهایی بر ضد اداره‌ی شهرداری هرات حمل می‌کردند.

این افراد از داوودشاه صبا والی هرات می‌خواهند تا کنترل بیش‌تری بر اداره‌های دولتی زیر دست خود داشته باشد.

چالش فساد اداری و تطبیق نشدن قانون یکی از مسائلی‌ست که هم‌واره مردم از آن ابراز نگرانی کردند.

این‌که پاسخ دولت به تظاهرکننده‌گان امروز چه خواهد بود, بایستی چشم‌براه بود.

تظاهر‌کننده‌گان هم‌چنین به این باوراند که امسال هیچ گامی برای بازسازی درون شهری برداشته نشده. نه سرکی آسفالت شده و نه هم بازسازی مانند سال‌های گذشته صورت گرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb