برای جلوگیری از مرگ میر زنان و اطفال و  پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری توبرکلوزتمام قابله های بومی در ولایت فراه آموزش مسلکی را فراه خواهند گرفت.

 مسوولان در ریاست صحت عاهمه فراه میگویند این برنامه طی سه روز در شفاخانه ولایتی فراه به صورت فشرده  تطبیق خواهد شد.

برنامه آموزش مسایل صحی در انستیتیوت شفاخانه ولایتی فراه برای شماری از قابله های محلی  ده ولسوالی فراه رسما آغاز شد.

 این برنامه  که از سوی کارمندان بخش توبرکلوز و نسایی شفاخانه به پیش برده می شود هدف آن جلوگیری از مرگ و میر زنان و کودکان و پیشگری بیماری توبر کلوز می باشد.

 داکتر عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه فراه میگوید این برای اولین بار است که بیش از چهل تن از قابله ها از ولسوالی ها برای آموزش گرد هم جمع می شوند.

رئیس صحت عامه فراه تائید می کند که هنوز هم مرگ و میر زنان وکودکان در ولایت فراه همچنان جریان دارد.

در همین حال قابله های که در این دوره آموزشی شرکت کردند میگویند به دلیل نبود امکانات و نداشتن آموزش در زایمان برخی زنان با مشکل روبرو می شوند.

 این بانوان از دولت می خواهند تا پس از این بیشتر روی دوره های آموزشی تمرکز کند.

شماری از باشندگان ولایت فراه در غرب افغانستان میگویند بسیاری از قابله های بومی در ولسوالی ها و حتی مرکز این ولایت با مشکل روبرو هستند.

این افراد میگویند سالانه ده ها خانم و نوزاد در اثنای زایمان به دلیل متخصص نبودن قابله ها جان خود را از دست می دهند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb