نمایشگاه هفته کتاب از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ و شماری از کتاب فروشان در هرات راه اندازی شد. در این نمایشگاه بیش از پنج هزار جلد کتاب با عناوین گوناگون به نمایش گذاشته شده است.

محمد احسان سروریار رئیس اداره اطلاعات فرهنگ هرات هدف برگزاری این نمایشگاه را تجلیل ازهفته کتاب و ترویج فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه بین جوانان عنوان میکند.

 او میگوید در این نمایشگاه بیش از ۵۰ هزار جلد کتاب های مختلف علمی ، ادبی، هنری ، سیاسی به نمایشگاه گذشته شده است.

اصیل الدین جامی معاون والی هرات نیز در افتتاح این نمایشگاه شرکت داشت و از رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ خواست تا پس از این نمایشگاه های بهتری در هرات برای رشد فرهنگ کتاب خوانی راه اندازی کنند.

در این نمایشگاه ۲۲ غرفه از ناشران مختلف در هرات کتاب های خود را به نمایش گذاشته اند.

 شماری از کتاب فروشان در هرات میگویند در صورتیکه چنین نمایشگاه های برگزار شود علاقه مردم نسبت به کتاب افزایش خواهد یافت.

هر ساله در شهر هرات از سوی ارگان های مختلف از جمله اداره اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه های کتاب ، نقاشی و عکس برگزار می شود.

شماری از فرهنگیان میگویند باید در نمایشگاه های که برگزار می شود آثار خود نویسندگان افغان به نمایش گذاشته شود تا مردم با نویسندگان و هنرمندان آشنایی بیشتری پیدا کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb