برای نخستین بار در ولایت غور نمایشگاه عکس تحت نام نقش صلح در تامین حقوق بشر در ولایت غور برگزار شد.

در این نمایشگاه ۱۲۰ عکس از جریان زندگی روزمره مردم، پیوستن مخالفین به پروسه صلح، جنگ و پیشرفت در این ولایت به نمایش گذاشته شده است.

 همچنان نمایشگاه رنگ ها صلح می خواهند نیز در شهر هرات برگزار شده است .

نمایشگاه عکس تحت عنوان “نقش صلح درتامین حقوق بشر” ازطرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان – دفتر ولایتی غور با همکاری مالی مقام ولایت وشورای عالی صلح در ولایت غور راه اندازی شد.

سیدانور”رحمتی” والی غور میگوید این نمایشگاه به مناسبت هفته صلح برگزار شده است. او هدف از برگزاری آن را نمایشی از صحنه های دلخراش جنگ های چندین ساله پروژه های بازسازی، امنیت و کارهای روزمره اقشار مختلف عنوان کرد.

 به گفته والی غور هر عکس پیامی برای شهروندان چغچران مرکز این ولایت دارد.

 در این نمایشگاه عکس زنی به نمایش گذاشته شده است که شوهرش با استفاده از چاقو انگشت شصت او را قطع کرده بود.

صحنه های از پیوستن مخالفین مسلح دولت با تفنگ های قدیمی و کهنه ، جریان بازسازی  و لاشه چند هواپیما و تانک که نماینگر جنگ های چندین ساله در این ولایت می باشد نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه به مدت یک هفته در شهر چغچران به روی علاقمندان باز خواهد بود. همچنان نمایشگاه رنگ ها صلح می خواهند نیز در شهر هرات برای اولین بار به صورت انفرادی به همکاری برنامه صلح ولایتی برگزار شد.

در این نمایشگاه ۲۸ تابلوی نقاشی با موضوعات گوناگون از جمله صلح و امنیت به نمایش گذاشته شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb