حمید سلجوقی

حمید سلجوقی

تعریف مشخصی که تا کنون از دفاتر پی آر تی ولایتی در سطح کشور مطرح شده است، این دفاتر را به عنوان مراکز کمک به حاکمیت و ادارات محلی معرفی کرده است و انتظارها نیز از این دفاتر با توجه به نیازمندی های اولیه زیاد است.

 

 

در هرات که یکی از شهرهای درجه یک کشور محسوب میشود و از جایگاه خاصی در تمام موارد، زیر ساختی و صنعتی برخوردار است. دفتر پی آر تی ولایتی ایتالیا از چند سال بدین سو فعالیت میکنند.

پی آر تی ولایتی ایتالیا در هرات در مواردی دست آورد های داشته است، که بدون شک شهروندان هرات و مسوولین حاکمیت محلی با تقدیر از این همکاری ها، آن را اصلی برای دوستی و همکاری کشور ایتالیا با مردم افغانستان میدانند.

همکاری های این دفتر در زمینه اعمار ساختمان های اداری، و اهدای وسایل دفتری به بعضی از دفاتر دولتی در هرات صرف در حدی بوده که حضور پی آر تی ایتالیا در هرات را تا حدودی مشخص ساخته است.  

اما با این وجود انتظار از فعالیت های این دفتر در هرات بیشتر از اینها است زیرا هرات با توجه به موقعیت و ظرفیت های که در خود گنجانیده نیاز بیشتر به کمک های بزرگ تر و اساسی تر دارد و می طلبد تا فعالیت های چنین دفتری در ابعاد گسترده تر و مکمله های اساسی تر صورت بگیرد.

اکتفای دفتر پی آر تی ولایتی ایتالیا به اعمار چند ساختمان و کمک به چند دفتر نمایانگر ضعف این اداره در هرات است، و مسوولین این دفتر نباید فراموش کنند در شهری به آن ها وظیفه سپرده شده است که نیاز و توجه بیشتری نسبت به سایر ولایات دارد و کم کاری در چنین شهری نقاط ضعف ایتالیا به عنوان یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان را بر ملا میسازد. موضوعی که مسلماً هیچگاه دولتمردان ایتالیا خواهان تحقق آن نیستند و نمی خواهند نقش کشورشان در بین کشورهای کمک کننده به افغانستان نامحسوس و ضعیف باشد.

مسلم اینست که حاکمیت های محلی در پی آنند تا برای رفع مشکلات اجتماعی خدمات ارزنده ای را ارائه کنند، که با توجه به امکانات دولتی نقش آنان بدون همکاری جدی و مستقیم دفاتر پی آر تی ضعیف خواهد بود و هیچگاه نخواهند توانست خواسته ها و نیازمندی های اجتماعی را به صورت درست آن ارائه بدارند، که در چنین موقعیتی مسلماً کشورهای کمک کننده نقش مهمی را ایفاء کرده میتوانند.

در هرات نیز امر مهم کمک های گسترده ی ایتالیا خواهد بود و در صورتیکه کمک های این دفتر به همین منوال و با اکتفاء به توزیع وسایل دفتری و ساخت و سازهای کم هزینه به پیش برود، اولاً نقش ضعیف آن ها را در عرصه بازسازی و کمک به مردم را مشخص میسازد و از سوی دیگر حساسیت های مردم نسبت به حضور آن ها بر انگیخته خواهد شد.  

بناءً مسوولان این دفتر(پی آر تی  ایتالیا) باید پیش از آنکه تصمیمی در مورد حضور آنان در هرات از سوی مقامات محلی و مردم صورت بگیرد، بهتر است تغییرات گسترده ای را در روند کمک و افزایش هزینه کمک به زیرساخت های هرات روی دست بگیرند در غیر آن اگر درخواستی از سوی حاکمیت محلی و مردم مبنی خروج پی آر تی  ایتالیا از هرات و جایگزینی پی آر تی کشور دیگری مطرح گردد، مسلم است که جایگاه فعالیت های ایتالیا در افغانستان لطمه دار خواهد شد. حمید سلجوقی هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb