یکی از کارمندان ولایت, به‌اتهام فعالیت های ضد دولتی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. والی هرات هم امروز در کنفرانس خبری گفت: یکی از کارمندان رتبه‌ی پنجم‌ آنان, مظنون به این‌کار است و بررسی‌های آنان دنباله دارد.

این برای نخستین بار نیست که کارمندان دولتی در هرات, به اتهام جاسوسی به‌کشورهای همسایه بازداشت می‌شوند. در تازه‌ترین از دست اتهام‌ها, یک تن از کارمندان ولایت, بازداشت شده است.

 داوودشاه صبا والی هرات هم امروز به این موضوع اشاره کرد و گفت: این کارمند اقدام‌ به‌کارهای ضد دولتی کرده و هیچ پیوندی با کار او ندارد. وی هم‌چنین افزود: این کارمند از پنج سال به این‌سوست در این اداره کار می‌کند.

آقای صبا هم‌چنین گفت که بررسی‌های آنان در این‌باره دنباله دارد.

برخی منابع که نخواسته نام‌شان فاش شود, گفته‌اند که این شخص هم‌راه با سیستم لب‌تاپ خود از مرز ایران دستگیر شده که دستگاه او حاوی مطالب محرمانه‌ی دولتی مهمی بوده است.

تاکنون کسی در این‌باره سخنی نگفته؛ ولی گپ‌های والی هرات می‌رساند که چنین کارمندی به‌همین اتهام بازداشت شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb