شهروندان در ولایت فراه از تخریب شدن شماری زیادی از امکان تاریخی در این ولایت اظهار نگرانی می کنند. این افراد مسولان محلی را متهم به سهل انگاری در حفظ آثار و ابده های تاریخی می کنند.

 در عین حال مسوولین محلی میگویند بودجه کافی برای حفظ آثار تاریخی در دست ندارند و مردم را متهم به سهل انگاری می کنند.

ولایت فراه از نظر مساحت یکی از بزرگترین ولایات افغانستان به شمار می رود که در اکثر مناطق آن آثار و ابده های تاریخی به چشم می خورد. چند اثر تاریخی از جمله قلعه فریدون، کافر قلعه که سابقه بیش از دو هزار ساله را دارند در این اواخر در معرض نابودی قرار گرفته اند.

شهروندان درولایت  شماری زیادی از آثار و ابده های تاریخی در جریان جنگ های چندین ساله از بین برده شده است و یک تعداد دیگر به دلیل بی توجه ای مسوولین در معرض خطر قرار دارند. این افراد هشدار میدهند در صورتیکه همچنان بی توجه ای صورت گیرد اکثر آبده ها تاریخی این ولایت از بین خواهند رفت.

در عین حال فرید احمد ایوبی ریس اطلاعات و فرهنگ ولایت فراه با پزیرفتن از بین رفتن برخی از آبدات تاریخی ولایت فراه میگوید: در جریان جنگها و ویرانی ها بیشترین آبدات تاریخی ولایت فراه از بین رفته و یا هم در حالی از بین رفتن است.

اما وی میگوید:  به زودی کار ترمیم قلعه فریدون و کافر قلعه و دیگر نقاط مهم تاریخی  این ولایت آغاز خواهند شد…

شماری از کارشناسان میگویند آبده های تاریخی هویت ملی کشور می باشد و باید دولت توجه بیشتری به حفظ آثار و ابده های در کشور داشته باشد. در عین حال شماری دیگر از شهروندان فراه میگویند بسیار از آثار تاریخی در این ولایت از سوی سارقین به کشور های همسایه انتقال داده شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb