درحالیکه بیش از ٢۵ هزار معتاد به موادمخدر در ولایت فراه وجود دارد، مردم از افزایش معتادان و دست زدن آنان به جرایم جنایى نگران هستند.

طبق سروی سال ٢٠٠۴ میلادى، که از طرف ادارۀ مبارزه علیه موادمخدر و کنترول جرایم ملل متحد (UNODC) در فراه صورت گرفته، شمار معتادان ١١ الی ١۵ هزار تن تخمین زده شده بود؛ اما مسوولان صحى میگویند که این تعداد، حالا افزایش یافته است.

به گفتۀ عبدالودود “انوری” ناظم ولایتی شفاخانۀ بیست بستر تداوی معتادان موادمخدر صحت عامۀ فراه، سال گذشته آنها سروی خانه به خانه را در شش ولسوالی امن و مرکز فراه تکمیل کردند که در نتیجه، حدود ٢۵ هزار معتاد در این مناطق تخمین زده شده است.

اما وى افزود: چون سروی ولسوالی های نا امن در دست نیست، امکان دارد که رقم اصلی معتادان در تمام ولایت، بیشتر از این باشد.

انورى، با ابراز نگرانی از افزایش شمار معتادان، گفت که  امسال سروى صورت نگرفته؛ اما قرار معلومات، شمار معتادان رو به افزایش است.

وى افزود که بیش از پنجاه درصد معتادان را جوانان تشکیل میدهند، که در میان آنان٢۵٠٠ زن نیز شامل است؛ حال آنکه تعداد زنان معتاد، طبق سروی سال ٢٠٠۴ حدود ١۵٠٠ تن بود.

منبع؛ مهاجرت به ایران، دسترسی آسان به موادمخدر، فقر، بیکاری، بیسوادی و عدم توجه فامیل ها را از علل روی آوردن به موادمخدر عنوان کرده، علاوه کرد که آنها در یکسال اخیر، از جملۀ ٢٧١٣ معتاد مراجعه کننده به شفاخانۀ بیست بستر، توانسته اند ١۴١٩ تن را تداوی نمایند، که ٨۵ زن و ١٨ طفل نیز شامل آنها بوده اند.

اما انوری گفت که ۴۵ درصد تداوی شده گان، دوباره به موادمخدر روى آورده اند، که علل آن دسترسی آسان به موادمخدر، بیکاری و نبود فرصت های شغلی و… بوده است.

ناظم ولایتی شفاخانۀ بیست بستر تداوی معتادان موادمخدر صحت عامۀ فراه گفت که بیشتر این افراد، به تریاک و هیروِین معتاد اند و امکان تداوى تعداد کمی از آنها در شفاخانۀ بیست بستر وجود دارد.

این درحالى است که حدود یک میلیون معتاد در کشور وجود دارد و وزارت مبارزه با موادمخدر میگوید که حکومت تنها توان معالجۀ یک تا سه درصد آنها را دارد؛ اما تا چند سال آینده تداوى معتادان، تا چهل درصد افزایش خواهد یافت.

فراه با ایران سرحد داشته و بیشتر معتادان، علت اعتیاد خود را رفتن به آن کشور میدانند.

عبدالرحمن ٢٧ ساله یکتن از معتادان که با لباس ژولیده در یکی از مغاره های تاریک قلعه تاریخی فریدون مرکز فراه، همراه با چند تن دیگر مصروف دود کردن هیروئین بود، گفت: “چهار سال قبل بخاطر پوره کردن مصرف طویانه ام، براى مزدورکاری به شهر یزد ایران رفتم، آنجا ارباب کارم که خودش نیز معتاد بود، مرا تشویق کرد که تریاک استعمال کنم، همان بود که بعد از مدتی معتاد شدم.”

وى افزود که تریاک، هیروئین و هرنوع موادمخدر را استعمال کرده است.

این معتاد که موادمخدر، بدنش را لاغر و رنگش را زرد ساخته، گفت: “روزی که برایم مواد نرسد، بدنم بسیار درد میکند و آرزو میکنم که هرچه زودتر بمیرم تا از این درد خلاص شوم.”

عبدالرحمن گفت که میخواهد تا اعتیادش را ترک کند؛ اما نمی داند چطور و یا اینکه به کجا مراجعه کند.

این جوان علاوه کرد که از سوى خانواده طرد شده است؛ بخاطر به دست آوردن موادمخدر، روزانه در بازار گدایی میکند؛ اما مردم بخاطر اینکه معتاد است، به او پول نمی دهند.

جمشید٢۴ساله معتاد دیگر که در شهر فراه بخاطر به دست آوردن پول، به مردم زارى میکرد و میگفت که ده افغانی بدهید، گفت: “خجالت می کشم وقتی گدایی میکنم؛ اما درد وجودم، مرا مجبور میکند که خود را به دست و پای مردم بیندازم تا از پول آن، برای خود مواد مخدر تهیه کنم.”

وى علاوه کرد که دو سال قبل، با یکتن از دوستان نااهلش، نخست به سگرت و قلیان کشیدن عادت کرد و بعداً رفته رفته به تریاک، هیروئین و دیگر موادمخدر معتاد گردید.

این جوان گفت که فعلاً به تریاک و هیروئین معتاد بوده و چند بار به شفاخانه مراجعه کرده، اما دوای داکتران هیچ تاثیری نداشته است.

عبدالجمیل ۵٣ ساله پدر جمشید که در شهر فراه دکان میوه فروشی دارد، با چشمان گریه آلود گفت: “دو سال قبل، پسرش همراه با چند تن از دوستان خود بخاطر نیش زدن کوکنار به یکی از ولسوالى هاى فراه رفت، بعد از مدتی خبر شدم که جمشید معتاد شده، بسیار نگران شدم.”

پدر جمشید افزود: “برایش گفتم که اعتیادش را ترک کند؛ اما نتوانست که ترکش کند؛ خانم و یک طفل دو ساله اش را رها کرد و حالا معلوم نیست در کدام خرابه ها شب و روز را سپری میکند.”

افزایش معتادان، مردم را نگران ساخته و آنان می گویند که معتادان در برخی مناطق به دزدی دست زده، اجناس و وسایل منازل را سرقت می کنند.

مجتبی باشندۀ قریۀ کُرجی شهر فراه میگوید: “در سه ماه اخیر، چهار بار سولرهای تولید برق آفتابی مان که در پشت بام خانه نصب بودند، توسط معتادان به سرقت برده شدند.”

وى افزود که معتادان در قریۀ شان بسیار زیاد شده و اکثر جوانان در این قریه معتاد به مواد مخدر هستند.

این معتادان، بخاطر به دست آوردن موادمخدر به سرقت اجناس و وسایل منازل آنها دست می زنند.

احمدرشاد باشندۀ ناحیۀ چهارم شهر فراه نیز گفت: “یک هفته قبل، یک معتاد را که بوری آرد همسایه را از داخل حویلی به سرقت می بُرد، خودم دستگیر کردم و بعداً به پولیس تسلیمش کردیم.”

وى علاو کرد: “معتادان زیاد شده اند و در کوچه ها گشت و گذار میکنند، زمانی که کدام اجناس را ببینند و یا اینکه دروازۀ حویلی خانه ای باز باشد، این وسایل را به سرقت می برند.”

معروف باشندۀ قریه یزده شهر فراه نیز گفت: “در مربوطات قریۀ ما، یک محل تفریحی به نام “باغ کافی” وجود دارد؛ مگر این محل اکنون به محل امن برای معتادان مبدل شده است و روزانه ده ها معتاد درآنجا مصروف نشه کردن هستند.”

وی افزود که مردم جرئت نمی کنند اطفال شانرا جهت خرید به بازار روان کنند؛ چون زمانی که از مسیر این محل می گذرند، مورد آزار و اذیت معتادان قرار می گیرد.

لعل محمد “عزیزی” رئیس مبارزه علیه موادمخدر فراه گفت که بیش از ٧٠ درصد معتادان را جوانان تشکیل می دهند، که اکثر شان در ایران به اعتیاد روی آورده اند.

به گفتۀ وى، در سال گذشته بیش از ١٧ هزار هکتار زمین در فراه کوکنار کشت شده بود، که ۵١٠ هکتار آن، توسط نیروهاى امنیتى محو گردید.

رئیس مبارزه علیه موادمخدر فراه خاطرنشان کرد که اگر دهاقین، در آینده هم کوکنار کشت نمایند، توسط پولیس مبارزه با موادمخدر از بین برده خواهد شد.

براساس آمار سال گذشتۀ ادارۀ مبارزه علیه موادمخدر و کنترول جرایم ملل متحد (UNODC)، نظر به آفات طبیعى که به کشتزارهاى کوکنار در کشورهاى دیگر به وجود آمده بود، افغانستان ٩٠ درصد تریاک جهان را تولید میکرد؛ حال آنکه سال گذشتۀ آن، افغانستان ٨٢ درصد تریاک جهان را تولید مى نمود.

یک سروى دیگر این اداره نشان میدهد که دو صد میلیون معتاد در جهان وجود دارند و در هرساعت، یک معتاد تلف میشود.

وزارت صحت عامه میگوید که از رقم حدود یک میلیون معتاد در کشور، تنها ٢٣٠ هزار تن استفاده کنندۀ هیروئین و آن هم به واسطۀ زرقیات میباشند.

بقیۀ آنها را افراد معتاد به چرس، تریاک، مورفین و ادویه های طبی تشکیل میدهد.

منابع این وزارت مى افزایند که آسیب پذیری از انتشار امراض ساری از قبیل ایدز، زردی سیاه و توبرکلوز، در میان معتادان زیاد است و هشتاد درصد مریضان، پس از مرخصی دوباره به اعتیاد رو مى آورند.پژواک

https://www.facebook.com/heratpaperfb