به‌زودی پیکارهای فوتبال جام ولسوالی‌ها در هرات برگزار خواهد شد.

روز گذشته مراسم قرعه‌کشی این پیکارها در آمریت ورزشی برگزار شد. در این پیکارها شانزده تیم از ولسوالی‌ها و شهرک‌های هرات حضور خواهند داشت.

در این پیکارها دو تیم ولسوالی غوریان و کوهستان, هر کدام دو تیم دادند. این شانزده تیم در چهارگروه چهار تیمی با هم پیکار خواهند کرد.

در گروه نخست این دیدارها تیم‌های غوریان الف, شیندند, ادرسکن و کشک و رباط سنگی قرار دارند.

در گروه ب, کوهستان الف, شهرک اسلام‌قلعه, شهرک تورغندی و ولسوالی کرخ حضور دارند.

در گروه پ, غوریان ب, زنده‌جان, چشت و انجیل با هم رقابت می‌کنند.

در گروه آخر و ت, تیم‌های کوهستان ب, گذره, پشتون زرغون و اوبه حضور دارند.

این دیدارها هر روز پس از پیکارها جام صلح و دوستی آغاز می‌شود. در کل ۳۲ بازی میان این تیم‌ها برگزار می‌شود.

در بازی نخست این پیکارها و در گروه الف, نخستین دیدار میان تیم‌های غوریان الف و شیندند برگزار می‌شود و در دیدار دوم این گروه, دو تیم ادرسکن و کشک کهنه با هم دیدار  خواهند کرد.

در گروه ب, در بازی نخست, تیم‌ کوهستان الف به مصاف اسلام قلعه می‌رود و در دومین دیدار از این گروه, تیم تورغندی با کرخ بازی خواهد کرد.

در گروه پ, غوریان در نخستین دیدار این گروه, به مصاف زنده‌جان خواهد رفت و چشت هم با انجیل بازی می‌کند.

در گروه ت, کوهستان ب با گذره پیکار می‌کند و پشتون زرغون هم به دیدار اوبه خواهد رفت.

دیدارهای جام ولسوالی‌های هرات, هر ساله میان تیم‌های شانزده ولسوالی برگزار می‌شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb