یک تاجرملی در دیداربا دوکتورداودشاه صبا والی هرات مبلغ ده هزار دالر امریکایی را بخاطرکمک به بازسازی ساحه آرامگاه امیرعلی شیر نوایی اهداکرد.

قرار است این مبلغ زیر نظر انجمن حامیان میراث های فرهنگی کشور، بخاطرمرمت و بازسازی ساحه آرامگاه امیرعلی شیرنوایی شاعر و نویسنده توانمندی قرن نهم هجری استفاده شود .

حاجی عبدالله مسوول شرکت تجارتی فاریاب – هرات  از تاجران ملی و شخصیت فرهنگ دوست که این مبلغ را اهدا نموده است، از سایر هموطنان میخواهد تا بخاطرحفظ میراث های فرهنگی با اداره محلی هرات همکاری نمایند.

آقای عبدالله گفت که وظیفه هر فرد افغان است که بخاطر بازسازی کشور و بخصوص در راستای حفظ ارزش های دینی و فرهنگی تلاش نماید تا باشد که نسل آینده از داشته ها و تلاش های نیاکان خود آگاهی کامل داشته باشند.

درعین زمان والی هرات نیزدر حالیکه این اقدام ارزنده حاجی عبدالله را مورد تحسین قرار داد، توجه به حفظ بناهای تاریخی به عنوان نشانه های غیر قابل انکار مدنیت و تاریخ این حوزه تمدنی را ازجمله مهم ترین مکلفیت های تاریخی هموطنان عنوان کرد و از عزم جدی اداره محلی هرات بخاطر توجه به مراقبت و نگهداری و بازسازی ابدات تاریخی و ساحات باستانی خبرداد.

دوکتورصبا ضمن تقدر از حاجی عبدالله خان از سایر همشهریان نیز خواست تا به مانند این شهروند فرهنگ دوست در بازسازی  ومرمت میراث نیاکان و بناهای تاریخی سهم بگیرند.

درجریان مراسم اهدای این مبلغ که مسولان ریاست اطلاعات وفرهنگ و انجمن حامیان میراث های فرهنگی نیزحضورداشتند از اقدامات در خور تحسین اداره محلی هرات در زمینه توجه به بازسازی و مراقبت ابدات تاریخی تقدیرشد.

این درحالیست که اوایل هفته روان بعد از ده سال سنگ بنای ابده ارامگاه امیرعلی شیرنوایی درشهرهرات گذاشته شد.

قراراست این ساختمان درمدت شش ماه به کمک مالی وزارت اطلاعات فرهنگ  بادرنظرداشت معماری اصیل هرات ساخته شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb