جنازه متلاشی شده یک جوان ۲۱ ساله که حدود یک ماه قبل از داخل شهر هرات اختطاف شده بود امروز به خانواده اش تسلیم داده شد.

نزدیکان این جوان میگویند غلام سخی یک ماه قبل زمانی که از خانه خسرش بیرون شده بود از سوی چند فرد مسلح ناشناس اختطاف شده بود.

پدر این جوان میگوید آدم ربایان در قبال رهای پسرش ۴۰۰۰۰ هزار دالر امریکایی تقاضا کرده بودند که او توانایی پرداخت آن مبلغ را نداشته است.

به گفته او صبح امروز ارگان های امنیتی جنازه پسرش را که بیست روز قبل گفته می شود کشته و در یک جای نا معلومی دفن شده بود به او دادند.

در مراسم دفن این جوان صد ها تن در زیارت خواجه عبدالله انصاری شهر هرات  شرکت داشتند و شعار های علیه آدم ربایی سر میدادند.

مادر این جوان در میان جمع فریاد پسرم کجا شد سر میداد و حاضرین نیز اشک می ریختند.

آمر امنیت هرات نیز در مراسم دفن این جوان برای لحظاتی حضور یافت و سپس از محل رفت.

یک منبع امنیتی در هرات که نخواست نامش فاش شود تائید کرد که این جوان از سوی چند فرد مسلح ناشناس اختطاف شده بود.

او میگوید بررسی های اولیه نشان میدهد که این جوان بیست روز قبل از سوی آدم ربایان با ضرب گلوله به قتل رسیده بود.

طی دو روز گذشته این دومین فردی است که از سوی آدم ربایان در ولایت هرات  به قتل می رسد.

دو شب قبل زمانیکه چهار فرد مسلح قصد اختطاف یک تن از باشندگان اسحاق سلیمان را داشتند در نتیجه درگیری با پولیس سه تن آنها بازداشت و یک آدم رباء به قتل رسید.

در این رویداد گفته می شود که فردی که ربوده شده بود از سوی آدم ربایان کشته شده است.

هنوز از سرنوشت چند فرد ربوده شده دیگر از جمله پسر داکتر خلیل آذر که حدود یک ماه قبل اختطاف شده بود خبری در دست نیست.

اختطاف های اخیر در هرات منجر به اعتصاب های عمومی دو روز شد و قوماندان امنیه این ولایت از کارش برکنار شد.

فرمانده جدید هرات به آنچه وی افراد ولگرد و اختطاف چی ها عنوان می کند ، هشدار داده است در صورتیکه دست از آدم ربایی برندارند با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

آدم ربایی در هرات از چالش های جدی امنیتی در این ولایت محسوب می شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb