مقامات امنیتی در ولایت هرات در غرب افغانستان می گویند بیش از ده تن از مخالفین مسلح دولت شام روز پنج شنبه به قصد اختطاف یک سرمایه دار بالای مراسم عروسی حمله کردند.

سمونوال دلاورشاه دلاور آمر امنیت و سرپرست قوماندانی امنیه ولایت هرات به روزنامه هرات گفت : پس از اعزام نیروهای کمکی  و درگیری یک ساعت فردی که اختطاف شده بود از چنگ رباینده گان رها شد.

وی افزود: در جریان درگیری بالای موتر قوماندان امنیه ولسوالی انجیل شلیک شد که تلفات جانی و در پی نداشت.

آمر امنیت قوماندانی امنیه هرات می گوید در جریان درگیری به مخالفین مسلح دولت تلفات وارد گردید آنها موفق به انتقال اجساد خود از محل درگیری شدند.

طی دو ماه گذشته این دومین بار است که افراد وابسته به گروه طالبان با حمله گروهی قصد اختطاف و بر هم زدن امنیت را در هرات می کنند.

با اینکه باشنده گان ولایت هرات از اوضاع امنیتی این ولایت  اظهار نگرانی می کنند، در عین حال مقامات محلی هرات می گویند ، تلاش ها برای دستگیر ی و از بین بردن گروه های مخالف دولت در نقاط مختلف این ولایت همچنان جریان دارد. میترا حسینی هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb