حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان طی فرمانی سید عبدالغفار یک تن از افسران وزارت داخله را به حیث قوماندان امنیه جدید این ولایت تعین کرده است.

درست زمانی که بسم الله محمدی سرپرست وزارت داخله افغانستان در شهر هرات در جمع کسانی که دست به اعتصاب عمومی زده بودند صحبت می کرد فرمان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در صفحه فیس بوگ ارگ ریاست جمهوری منتشر شد که حکایت از برکناری سید آقا ثاقب داشت.

 در این فرمان که در چند وب سایت خبری دیگر نیز منتشر شده آمده است که سید عبدالغفار یک تن از افسران با سابقه وزارت داخله را به عنوان قوماندان امنیه جدید این ولایت معرفی کرده است.

 حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به وزارت امور داخله حکم کرد تا در اداره امنیتی ولایت هرات تغییرات اساسی به وجود آورده و  در از بین بردن عوامل واقعات جنایی و بد امنی در آن ولایت اقدام سریع و عاجل نماید.

در جریان صحبت های سرپرست وزارت داخله در هرات شماری از کسانی که دست به اعتصاب زده بودند فریاد می زدند که ما خواهان تبدیلی مقام ها نیستم بلکه امنیت جانی و مالی شهروندان این والایت را می خواهیم .

 با وجود تلاش های زیاد خواستیم نظر سرپرست وزارت داخله افغانستان را که در هرات بسر می برد با خود داشته باشیم که موفق نشدیم.

 قرار است بسم الله محمدی برای چند روز در هرات باقی بماند. صحبت اساسی اینجاست که آیا با تبدیلی و یا هم برکناری مقام های محلی هرات گره اختطاف های هرات باز خواهد شد این بار باید نشست و سرنوشت سید عبدالفغار قوماندان جدید هرات را دید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb