آیا فکرکرده اید ، که زندگی مردم هرات در گرو ۳۰ تا ۵۰ نفر اختطاف چی میباشد و چگونه این تعداد محدود به علت سهل انگاری مقامات امنیتی هرات تمام شهروندان این شهر را به گروگان گرفته اند ؟
آقای ثاقب قومادان امنیه هرات : آیا شما از درد و رنج مادران و پدران داغ دیده هرات نسبت با اختطاف فرزندان شان آگاه هستید ؟
قوماندان صاحب آمنیه هرات : آیا میخواهد روزی سربلند ازاین شهر خدا حافظی نماید یا در پناه تاریکی ازهرات فرار کنید ؟
این را بدانید که عدم موفقیت شما درجلوگیری و نابودی اختطاف ها در هرات شما را در تمام افغانستان و هر جا که بروید دنبال خواهد کرد واز آه و ناله مادران هراتی درامان نخواهید بود.
آقای ثاقب آیا ۳۰ تا ۵۰ اختطاف چی درهرات چنان با قدرت میباشند ، که تمام قوماندانی امنیه هرات ، امنیت ملی ، پولیس سرحدی ، نیروهای نظم عامه و بالاخره نیروهای مستقر ایتالیائی دراین شهر توان مبازره با این ۵۰ نفر را ندارند ؟
اگرچنین است ، حقیقت را به مردم هرات اطلاع داده و عدم توانائی خود را نسبت به این قدرت فوق العاده ابراز نماید و افشا سازید این قدرت نامرئی کیا هستند ؟
آقای سید آقا ثاقب شما قوماندان امنیه هرات هستید نه قوماندان مطبعه یا گمرک و یا سره میاشت ، چه چیزمهمتراز امنیت شهروندان هرات است ، که این اختطاف ها روح و روان آنان را اذیت میکند و خواب راحت را از آنان میگیرد ؟
در حال حاضر این نگرانی به شدت درهرات وجود دارد ، که آدم ربایان با مسئولان نظامی و امنیتی هرات ارتباط دارند و ادامه این وضعیت باعث شده است که آدم ربایان همچنان درهرات گستاخانه فعال باشند وازطرف دیگرادامه اختطاف ها عدم اعتماد شهروندان هرات را نسبت به مقامات امنیتی افزایش داده است.
گر چه سید آقا ثاثب، فرمانده امنیه هرات تایید کرده است ، که درحال حاضر فقط سه شهروند هرات در قید آدم ربایان میباشند ، این آماریست ، که قوماندان امنیه هرات به رسانه ها گزارش داده است .
ولی به عقیده آگاهان امورامنیتی درهرات تعداد افراد اختطاف شده دراین شهر به مراتب بیشتراز تعدادی میباشد، که قوماندان امنیه هرات به آن اعتراف نموده است.
یکی ازمشکلات عمده امنیتی هرات همین اختطاف هاست ، که زندگی مردم هرات را به طور فزاینده ای تحت تآثیرخود قرارداده ، و آزادی مردم هرات را مختل نموده است .
ما درآستانه فرا رسیدن عید مبارک رمضان قرار داریم مردم خود را برای مراسم عید اماده میسازند تنها موضویکه شادی آنان را مختل میسازد همین اختطاف ها میباشد
گزارشات جدی ازهرات حاکی ازآن است ، که دیگر تحمل شهروندان هرات نسبت به اختطاف ها به سررسیده ، و یک انسجام همگانی برای مبارزه جدی علیه اختطاف ها شکل میگیرد و مردم هرات خود رابرای برگذازی تظاهرات و اعتراضات مدنی ، مسالمت آمیز با اشتراک وسیع نهاد های مدنی ، اصناف ، تجارملی ،داکتران ، دانشگاهیان واقشارمختلف شهروندان هرات آماده میسازند.
نماینده گان مردم هرات میگوید:‌حلقات و گروپ های جنایی و جرمی در هرات به خاطردست یافتن به منابعی از پول ، بچه ها و نوجوانان هرات را اختطاف می کنند این اختطاف ها معاملۀ مالی است که میان اختطاف چیان و تعدادی از افرادی که واسطه و حامی آن ها در دستگاه امنیتی هرات هستند صورت می گیرد و به این خاطر این اختطافچی ها همۀ آنها سابقۀ جرمی و جنایی داشته و کمترین توجه از طرف رهبری نهادهای امنیتی هرات برای حفاظت ازجان شهروندان صورت نمی گیرد
این نماینده گان هشدارمی دهند در صورتی که به زودترین فرصت به این رویداد ها رسیده گی نشود، این هشدارهایشان با پشتیبانی موج هایی ازحرکت های مدنی مردم حمایت خواهد شد.
از مدت مدیدی است که مردم هرات در شعله های بی امنیتی میسوزد و میسازد حتا وزارت داخله افغانستان در این مورد احساس مسوولیت نکرده اما نزدیک برانست که مردم هرات به اخر خط برسد که در انصورت چاره ای جز آغاز حرکات مدنی راهی دیگری نخواهند داشت .
دشمنان مردم هرات که بخشی ازآنانان درکابل نشسته ، و پلان های شومی برای هرات طراحی میکنند و به گفته آگاهان امورامنیتی هرات بخشی ازاین درآمد ها به جیب آنها سرازیرمیشود .
قوماندان صاحب امنیه هرات بیاید قبل ازانکه شورش ها و اعتراضات مدنی به صورت گستردهای آغاز شود ، مبارزه جدی را علیه اختطاف چیان پیگیری نماید .
محمود منجم زاده برلین

https://www.facebook.com/heratpaperfb