سه کارمند ارشد ولسوالى انجیل ولایت هرات و یک وکیل مدافع، به ظن اخذ رشوه از سوى ریاست امنیت ملى بازداشت شدند.

رئیس حارنوالی شهری هرات میگوید این افراد به اتهام اخذ ده هزار دالر رشو بلفعل بازداشت شدند.

گل احمد “رامش” رییس څارنوالى شهرى هرات میگوید افراد بازداشت شده شامل مدیرحقوق، مدیرمالى و ادارى، مدیر اراضى و وکیل مدافع ولسوالى انجیل هستند.

 به گفته او  این افراد؛ براساس حکم محکمه، بخاطر واگذارى سه جریب زمین به حیث هیئت تعیین شده بودند؛ اما آنها میخواستند از یکى از طرفها رشوه بگیرند.

بنا به اظهارات وی  افراد بازداشت شده، هنگام دریافت ١٠ هزار دالر رشوه، توسط موظفین ریاست امنیت ملى هرات دستگیر شدند.

رئیس حارنوالی شهر هرات میگوید دوسیه این افراد به آنها سپرده شده و تحقیقات از آنها آغاز شده است. چندی قبل چند مسوول در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات به اتهام حیف و میل کردن کمک های امدادی به سیلاب زدگان بازداشت شدند اما به گفته یک مسوول حارنوالی تاکنون دوسیه این افراد به آنها سپرده نشده و احتمال می رود که این افراد مورد پیگیری قرار نگیرند.

در ماه جوزاى سال روان، یک افسر پولیس مربوط حوزۀ چهارم امنیتی شهرهرات نیز به ظن اخاذى، از رانندۀ یک شرکت امنیتی خصوصی بازداشت گردیده بود.

 این افراد در حالی بازداشت می شوند که  اخیراً رییس جمهور حامد کرزى، فرمانى را در مورد حکومتدارى بهتر، مبارزه با فساد و تحکیم قانون، به تمام ادارات دولتى صادر نموده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb