یکتن از باشندگان ولایت هرات  به اتهام تجاوزجنسی به دو طفل هشت ساله و یازده ساله دردیوان جزا ریاست محکمه ابتدایی حوزه اول شهر هرات  هرات به مجازات محکوم شد. این فرد هم چنان متهم است که قصد تجاوز به یک خانم خانه را نیز داشته است.

قربانیان این تجاوز که جلو اشک های شان را گرفته نتوانستند از روز این واقعه وحشت ناک در دادگاه گفتند.

با گفته های این دوطفل در مورد این جنایت،خیلی از اشتراک کنندگان در این جلسه جلو اشک های شان را گرفته نتوانستند.

اما در نهایت هیات قضایی حکم مجازات را برای متهم ابلاغ کرد.

از آن جایی که در قانون جزا صدور حکم ۵۰ سال حبس مشروعیت ندارد این فرد در این محکمه ابتدایی به بیست سال حبس محکوم شد.

این فرد در حالی به اتهام تجاوز به دوطفل خرد سن محاکمه می شود که چند روز قبل یکتن درولسوالی انجیل  هرات به اتهام به تجاوز به دخترش از سوی پولیس بازداشت گردید.

فعالین حقوق بشر همواره از دولت خواسته اند تا با با پدیده خشونت علیه زنان مبارزه نماید.

از سوی دیگر کارشناسان می گویند که عدم قاطعیت دولت در برابر مجرمین باعث شده تا آمار چنین جرایمی افزایش یابد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb