۵۰ جریب زمین برای اعمار گمرک جدید در ولایت فراه اختصاص داده شد. برای اعمار این گمرک یک میلیون و پنصد هزار دالر اختصاص داده شده است. بگفته مسوولین وزارت مالیه افغانستان  در آینده نزدیک کار آن آغاز خواهد شد.

در ۷ کیلو متری شهر فراه ۵۰ جریب زمین برای اعمار گمرک جدید در ولایت فراه از سوی دولت اختصاص داده شد.

توغندی سیدمبین شاه معین وزارت مالیه افغانستان که به ولایت فراه آمده بود گفت: یکصدو پنجاه هزار دالر از سوی بانک جهانی برای اعمار گمرک جدید ولایت فراه اختصاص داده شده است.

محمد اکرم خپلواک والی فراه در مراسم افتتاح زمین گمرک ولایت به مامورین این گمرک هشدار داد. که بعد از این برای هیچ یک از مامورین ریاست گمرک و دیگر ادارات دولتی اجازه رشوه گیری و دیگر فساد اداری را نخواهند داد.

در حالی زمین برای اعمار گمرک جدید در ولایت فراه اختصاص می یابد که تجاران پیش از این کمبود جاه برای پارک کردن ماشین های باربری شان شاکی بودند. ولایت فراه در غرب افغانستان از جمله ولایات نا امن محسوب می شود. چندی قبل قرار بود سرک شهر فراه الا مرز ایران در فراه از کمک های بلاعوض دولت ایران اعمار گردد اما به دلاییل نا معلومی کار آن متوقف گردید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb