یک طالب مسلح در ولسوالی شهرک ولایت غور زمانی که قصد داشت یک حلقه ماین را در امتداد سرک کار گذاری کند با انفجار آن یک دست و پایش قطع شده است.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید این طالب در حال حاضر در منطقه تحت کنترول طالبان در ولسوالی شهرک تحت تداوی قرار داد.

به گفته در برخی مناطق این ولسوالی در حال حاضر طالبان فعالیت دارند.

پیش از این باشندگان و مسوولان محلی در ولایت غور کار گذاری ماین های کنار جاده ای در این ولایت را عمده ترین چالش امنیتی عنوان کردند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb