مردم در هرات,  از این‌که دولت واکنشی در برابر شلیک راکت از پاکستان به افغانستان نشان نمی‌دهد, نگران‌اند.

 مردم این عمل پاکستان را تجاوز به خاک کشور می‌دانند و از دولت خواهان واکنش در برابر این حملات هستند.

حملات راکتی پاکستان به‌سوی ولایت‌ کنر واکنش‌های گوناگونی را در برداشت و برخی دولت افغانستان را متهم به بی‌تفاوتی در این زمینه کردند؛ ولی دولت افغانستان هم بی‌کار ننشست و شفق‌الله طاهری سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی به رسانه‌ها گفته بود که پاکستان قصد دارد از این‌راه جنگ های چریکی را در روستاهای کنر و نورستان راه اندازی کند که این‌کار را انجام داده است.

در همین زمینه, مردم در ولایت هرات هم واکنش‌ نشان دادند و از دولت خواستار این شدند تا افغانستان هم در برابر این حملات ساکت ننشیند.

آنان هم‌چنین می‌گویند که این حملاتِ پاکستان تجاوز به خاکِ کشور است.

حملاتِ راکتی در مناطق شرقی کشور از سوی پاکستان, تاکنون سبب شده تا صدها خانواده در ولایت‌های کنر و نورستان روستاهای‌شان را ترک کنند.

آن‌گونه که دولت اعلام کرده, این‌کار پاکستان برای وارد کردن شورشیان به افغانستان است و آنان هم در برابر این حملات بی‎‌تفاوت  نیستند و در وقت و زمانش به این حملات پاسخ خواهند داد.

برخی به این باورند که دولت افغانستان در شرایط کنونی نمی‌تواند این دشواری را حل سازد و از سوی دیگر در همین زمینه, مقام‌های دو طرف هم با هم گفتگوهایی داشته‌اند که هنوز آشکار نیست, سرانجام, این حملات متوقف خواهد شد یا نه؟

https://www.facebook.com/heratpaperfb