شانزده طالب مسلح در ولسوالی گلران هرات به پروسه صلح پیوستند. این افراد در گذشته علیه نیروهای افغان و خارجی فعالیت داشتند.

همچنان ده تن از سوی پولیس هرات به اتهام سرقت مسلحانه، قتل و سازماندهی حملات تروریستی بازداشت شدند.

دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی کشور با نشر یک اعلامیه خبری از تسلیم شدن شانزده تن از طالبان مسلح در ولسوالی گلران به پروسه صلح خبر داده است.

 در این خبرنامه با اینکه تاریخ دقیق پیوستن این افراد ذکر نشده اما آمده است که این افراد به سرگروپی ملا عبدالواحد نظری دست از مخالفت علیه دولت برداشتند و به روند صلح پیوستند.

در خبرنامه امده است که این افراد سلاح و مهمات خود را نیز تحویل نمودند. در یک خبر دیگر پولیس در ساحات مختلف ولایت هرات ده تن را بازداشت کرده است.

 در خبرنامه پولیس هرات آمده است که دو تن به اتهام قاچاق سلاح و مهمات از ولسوالی گذره از منطقه میرگل بازداشت کردند.

 همچنان چهار تن به اتهام سرقت مسلحانه که باشندگان اصلی قریه زیر کوه ولسوالی شیندند هرات می باشند بازداشت شدند.

 در میان این افراد شخصی به اسم عصمت الله متهم به قتل یک افسر قوماندانی امنیه این ولسوالی نیز می باشد.

 همچنان سه تن از باشندگان ولسوالی غوریان هرات به اتهام  سازماندهی حملات تروریستی با دو میل سلاح، سه جوره لباس نظامی و مقداری مهمات بازداشت شدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb