ده خانم طی پنج ماه گذشته در شهر  هرات پس از خود سوزی جان خود را از دست دادند.

 مسوولان شفاخانه هرات میگویند طی این مدت بیش از یک هزار واقعه سوختگی نیز به این شفاخانه ثبت شدند. شفاخانه سوختگی هرات مجهز ترین شفاخانه سوختی در افغانستان می باشد.

عبدالسمیع سعادت داکتر دربخش سوختگی شفاخانه حوزوی هرات از افزایش آمار خودسازی­ها طی پنج ماه گذشته سال جاری اظهار نگرانی می کند.

 او میگوید از مجموع ۱۸ واقعه که فیصد سوختگی آنها بالا بود تاکنون ده تن انها جان خود را از دست داده اند.

بنا به اظهارات وی در جریان سال جاری تا به حال، بیش از ۱۲۲۵ مریض در اثر سوختگی به شفاخانه هرات مراجعه کرده است که ۹۲۶ بیمار بعد از استفاده از دارو تداوی شده و ۲۹۹ تن دیگر به بخش سوختگی شفاخانه بستر شدند.

مسوولین در شفاخانه هرات میگویند عامل اصلی  خودسوزی­ها ، خشونت­های خانواده گی می باشد.

خشونت علیه زنان یکی از مهمترین عواملی است که سبب خودسوزیها در ولایت هرات و یا سایر ولایت های زون غرب کشور می شود. نهاد های مدافع از حقوق زنان در هرات نیز افزایش خشونت علیه زنان را نگران کننده می خوانند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb