دامادم، دخترم را با زنجیر بسته و به روى و بدنش آب جوش مى ریخت. لب ها، بینى، گوش و سایر اعضاى بدنش را با قیچى بریده و بعداً او را با مرمى از بین بُرد.”

این ادعاى محمد اکبر پدر جمیله، باشندۀ ولسوالى خاک سفید ولایت فراه است.

وى میگوید که جمیلۀ ٢۴ ساله، سه ماه قبل در قریۀ رنج این ولسوالى، توسط شوهرش به شکل فجیع به قتل رسید.

محمد اکبر، می گوید که شوهر اول جمیله، فوت نموده و از وى یک طفل مانده بود؛ از مجبوریت، جمیله را با نیک محمد ۵۴ ساله که یک زن و چند اولاد نیز داشت عروسى نمود.

 پدر جمیله افزود که دخترش، زیر فشار و ظلم شوهر بود و ناگزیر شد که با دختراندر خود، به پاکستان فرار کند؛ اما شوهرش او را از پاکستان آورد و بعداز آن ظلم وى بیشتر شد.

محمد اکبر علاوه کرد: “نیک محمد دخترم را یکماه با زنجیر بسته و بندى کرده بود. به روى و بدنش آب جوش مى ریخت و لبان، بینى و گوشهایش را با قیچى مى کند، تا حدى که یک پاى راست دخترم را تا بُجلک اره کده بود.”

وى علاوه کرد که شوهرش، بعداً جمیله را با مرمى زده و زیرخاک کرده بود تا آنکه اقاربش خبر شدند و جسد را پیدا کردند.

مادر جمیله نیز گفت که هشت ماه میشد دخترش را ندیده بود و شوهرش، اجازه نمى داد که به خانۀ پدرش برود.

وى افزود: “وقتى که از اقارب و همسایه ها خبر میشدم که نیک محمد بر دخترم ظلم میکند، با خود مى پیچیدم و چاره اى هم نداشتم؛ به جز اینکه به دامادم دعاى بد کنم.”

مادر جمیله گفت که دامادش، فرار کرده و از دولت خواست تا وى  را دستگیر نموده و به اشد مجازات برساند.

لیلما صدیقى رییس امور زنان ولایت فراه نیز قتل جمیله را به حیث شنیع ترین عمل ضد اسلامى و انسانى تقبیح نموده، گفت که شکنجه و کندن اعضاى بدن این زن، ظلم و وحشت را نشان میدهد و باید عامل آن، به جزاى اعمال خود برسد.

اما سمونیار نجیب الله مدیرمبارزه با جرایم جنایى قوماندانى امنیۀ فراه میگویدکه نیک محمد ناپدید است و پولیس در تعقیب او است تا وى را دستگیر نموده و به پنجۀ قانون بسپارد.

او علاوه کرد که پولیس یکتن از اقارب نیک محمد را نظر به ادعاى پدر جمیله به ظن شریک قتل،  به تاریخ هفتم جوزاى سال جارى دستگیر نموده اند.

سمونیار نجیب الله  گفت: (( ما تاحال عامل سه قتل زنان را دستگیر نموده ایم، اما اکثر عاملان قتل مجهول الهویه مانده وهنوزهویت آنها مشخص نیست، اما ما درتلاش هستیم که بعد از تشخیص هویت، آنها را دستگیر نماییم.))

این تنها جمیله نیست که چراغ زندگى اش بر اثر خشونت خانوادگى خاموش شده است، بلکه در سال جارى ١٣ مورد قتل زنان و دختران در ولایت فراه نیز ثبت ریاست امور زنان شده است.

رییس امور زنان فراه، تصریح کرد که از آغاز سال جارى تا حال، ۶٠ مورد خشونت به شمول ١٣ قتل، سه خودکشى، ١٣ طلاق و بقیه فرار از منزل، لت و کوب، نفقه ندادن و سایر خشونت ها  نزد آنها ثبت شده است، حال آنکه سال گذشته هیچ مورد قتل زنان ثبت نگردیده بود.

وى افزود که سال گذشته، در مجموع ٩١ مورد خشونت صورت گرفته بود، که بیشترین آنرا لت و کوب تشکیل میداد.

رییس امور زنان فراه گفت که آنها سیمینارها و ورکشاپ ها را براى آگاهى مردان و زنان برگزار نموده اند و به تازگى، یک دورۀ آموزشى را براى ۵٠ زن در مورد قانون منع خشونت نیز دایر نمودند.

لیلما صدیقى افزود که آنها پلان دارند به زودى میزگردها را از طریق تلویزیون محلى فراه، با شرکت علما و متنفذین این ولایت نیز برگزار نمایند؛ تا آنان مردم را از حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر، آگاهى بدهند.

منبع علاوه کرد: “ما با اینگونه اقدامات، مى توانیم سطح خشونت ها را پایین بیاوریم.”

این درحالى است که براساس آمار ثبت شده در دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزۀ غرب (هرات، فراه، غور و بادغیس)، در سه ماه اول سال جارى ١٩۴ مورد خشونت علیه زنان و دختران ثبت گردیده است.

سید عبدالقادر “رحیمی” رئیس این کمیسیون میگوید که  ١٨ خودکشی، ١۶ قتل و ١٠ خودسوزی شامل این خشونت ها بوده است. بقیۀ خشونت ها را تجاوزجنسی،  فرار از منزل، لت و کوب و ازدواج اجباری تشکیل میدهد.

منبع، این رقم را ده  درصد بیشتر از مدت  مشابه سال قبل خوانده، علاوه میکند که عدم تامین عدالت در مورد افراد دخیل دراین خشونت ها، فقر اقتصادی و سطح پایین آگاهی در مورد حقوق زن و مرد، به ویژه در ولسوالی ها به حیث عوامل عمدۀ تشدید خشونت علیه زنان و دختران بوده است.

اما ماریا بشیر رئیس څارنوالی هرات میگوید: څارنوالی مصمم است که به قضایای خشونت علیه زنان، با جدیت بیشتر رسیدگی کند.

به گفتۀ وى، طی سال گذشته بیش  از ٢٠۵ قضیۀ خشونت علیه زنان از جمله قتل، بررسى گردیده و برای صدور حکم به محکمه فرستاده شده است.

براساس یک گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طى ٩ سال گذشته، ٣٩ هزار واقعۀ خشونت علیه زنان در افغانستان، ثبت شده است که شامل قتل، خودسوزى، ازدواج هاى اجبارى، لت و کوب، بد دادن وغیره مى باشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb