آمر امور زراعتی ولسوالی ساغر ولایت غور از سوی افراد مسلح ناشناس در ساحات ولسوالی شیندند هرات اختطاف شد. مسوولان محلی در ولایت غور میگویند با وجود تلاش های صورت گرفته برای رهایی این مسوول محلی هنوز از سرنوشت آن معلومات بدست نیامده است.

 محمد عظیم آمر زراعت ولسوالی ساغر ولایت غور از منطقه میان روود ولسوالی شیندند هرات از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شده است.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید این حادثه پس از آن به وقوع پیوست که آمر زراعت ولسوالی ساغر از مسیر ولسوالی شیندند و فارسی هرات عازم ولسوالی ساغر بود. وی گفت از دو روز بدین سو تلاش ها برای رهایی این فرد آغاز شده اما تاکنون مشخص نیست که توسط چه کسانی این فرد اختطاف شده است.

 وی  تاکید نمود که طالبان مسلح عامل اختطاف آمر زراعت ولسوالی ساغر غور می باشند. بنا به اظهارات وی پولیس با بزرگان قومی در تلاش هستند تا این شخص را از چنگ ربایندگان نجات دهند.

 طی چند ماه گذشته سال جاری این سومین مقام محلی است که در ولایت غور از سوی افراد مسلح اختطاف می شوند. چندی قبل نیز یک قابله در شهر چغچران مرکز این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف و سه روز بعد رها گردید.

 آدم ربایی در ولایات غربی افغانستان به یکی از نگرانی های جدی مسوولان و شهروندان مبدل شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb