اتحادیه ملی زنان شاغل افغانستان در ولایت هرات با حضور شماری از سناتوران و مقام های محلی رسما در شهر هرات کارش را آغاز کرد.

هدف از ایجاد اتحادیه ملی زنان شاغل که با حضور مقام های محلی و شماری از سناتوران در شهر هرات فعالیت خود را رسما آغاز کرد رسیدگی به مشکلات زنان شاغل عنوان شده است.

 عاطفه منصوری رییس موسسه انکشاف جامعه نوین و عضو این اتحادیه می گوید طی ده سال گذشته توجه آنچنانی به وضعیت زنان شاغل در افغانستان از سوی دولت و نهاد های خارجی صورت نگرفته است.

او می گوید این نهاد برای حمایت از زنان در تمام افغانستان ایجاد شده است. در عین حال شماری از زنان اشتراک کننده در این همایش می گویند طی ده سال گذشته زنان در افغانستان تلاش های زیادی برای بدست آوردن حقوق از دست رفته خود انجام داده اند که به نتایجی مثبتی نیز رسیده اند.

در عین حال داود صبا والی هرات از آمادگی ها جهت حمایت از اتحادیه ملی زنان شاغل سخن گفت و تاکید کرد که زنان طی ده سال گذشته در افغانستان  نقش خوبی را برای اعاده حقوق خود و ساختن حکومت انجام داده اند.

 پیش از این شماری از زنان تجارت پیشه در هرات از بی توجهی مقام های دولتی در جهت رشد تجارت زنان شکایت داشتند.

 این بانوان تجارت پیشه میگویند در صورتیکه از سوی دولت و نهاد های بین المللی توجه ای صورت گیرد با راه اندازی فابریکه ها زنان بیشتری را به کار خواهند گرفت که در نتیجه باعث بلند رفتن سطح درآمد فامیل ها به ویژه زنان خواهد شد.

در حال حاضر چندین فابریکه کوچک تولیدی مواد غذایی که از سوی زنان اداره می شود در هرات مشغول به فعالیت هستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb