کارمندان تصدی نمر شش کاماز در ولایت هرات در یک تجمع اعتراض آمیز خواهان فعالیت دوباره این تصدی شدند.

 این افراد می گویند نظر به مصوبه ۴۸ شورای وزیران دولت جمهوری اسلامی افغانستان که که مورخ ۱۳ / ۱۲/ ۱۳۸۶ به تصویب رسید فعالیت این تصدی منحل اعلام شده است.

حاجی شفیع یکتن از کارمندان تصدی نمبر شش کاماز در هرات می گوید از آن تاریخ تاکنون آنها در حالت بی سرنوشتی برسر می برند و این موضوع باعث بیکاری آنها گردیده است.

وی افزود: دولت با اقدامش به تعداد افراد بی کار در جامعه افزود.

این افراد که تعدادشان به دها تن می رسد به دولت هشدار می دهند در صورتیکه زمینه کار را دوباره برای آنها مهیا نسازد با عکس العمل بعدی آنها مواجه خواهد شد.

به گفته این افراد آنها  در جریان بیست سال گذشته در شرایط سخت در جهت  افزایش عواید این تصدی فعالیت کرده اند.  

در عین حال سید شفیق وکیل مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان می گوید : بیکار ساختن راننده گان تصدی نمبر شش کاماز در جریان فصل زمستان مشکلات زیادی را برای این افراد به بار خواهد آورد.

 وی از مقامات دولت مرکزی خواست تا زمینه ایجاد کار را برای این افراد مهیا سازد.

مسوولین اسبق تصدی نمبر شش کاماز در هرات می گویند این فیصله شورای وزیران است و آنها هیچ صلاحیت در این زمینه ندارند.  میترا حسینی هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb