اعتصاب کارى دکانداران شهر فراه در اعتراض به تبدیلى رئیس امنیت ملى این ولایت، براى سومین روز درحالى ادامه دارد، که معترضان خواهان برکنارى والى این ولایت هستند.

 جنرال عبد الصمد رئیس امنیت ملى ولایت فراه، حدود یکهفته قبل از سمتش برکنار گردید و تاحال شخص دیگرى به عوض وى تعیین نگردیده است.

شمارى از دکاندان شهر فراه، دیروز در اعتراض به برکنارى جنرال عبد الصمد از سمتش، دست به اعتصاب کارى زده و این اعتراض خود را با برگزارى گردهمایى در مسجد جامع فراه ادامه دادند.

طبق مشاهدات گزارشگر آژانس خبرى پژواک؛ حدود ۴٠٠ دکان شهر فراه، در روز دوم اعتراض بسته بود.

فرید هیبت مسوول ارگان ملی و اجتماعی جوانان فراه، که از جمله افراد معترض است میگوید حدود چهارصد دوکان در حال حاضر مسدود می باشد.

او می گوید: رییس امنیت ملی فراه، به اشارۀ والی، تبدیل شده است و مردم این ولایت تأکید دارند که وی باید در پست خود باقی بماند و والی تبدیل شود.

هیبت افزود که رییس امنیت ملی، در تأمین امنیت فراه نقش اساسی داشته و به خاطر جلوگیری از اختطافها و سرقتهای مسلحانه، تلاشهای زیاد نموده و مردم این ولایت، به موجودیت وی ضرورت دارند.

سیداحمد یکتن از دکانداران شهر فراه و از فعالان جامعۀ مدنی گفت: رییس امنیت، باید به ولایت فراه بر گردد و در عوض، والی که هیچ کاری را برای این ولایت انجام نداده است تبدیل شود.

وی از دولت خواست که به تقاضای آنها پاسخ مثبت دهد؛ درغیر آن دکانداران به اعتصاب ادامه داده و با سایر شهروندان فراه، اجتماعات بزرگى را دایر خواهند کرد.

جنرال عبدالصمد رییس امنیت ملی فراه میگوید:”درتبدیلی ام، والی فراه (سمیع الله صمیم) و عبدالصبور خدمت اعضای ولسی جرگه و گل احمد اعظمی عضو مشرانوجرگه، نقش دارند.”

وی در مورد دلیل این اقدام آنها گفت: “روابط میان من و والی خوب نبود؛ زیرا شخص بی کفایت است و سه عضو یادشدۀ شورای ملی، تقاضاهایى مبنى بر رهایی برخی از طالبان و مجرمین دستگیرشده، از من داشتند، که جواب مثبت به آنها ندادم و ایشان در پی تبدیلی ام شدند.”

جنرال صمد علاوه نمود که دوبار قبلاً نیز به اثر تلاشهای این افراد، از ریاست امنیت ملی فراه تبدیل شدم؛ اما به اثر پا فشاری مردم، دوباره به این پست مقرر گردیدم.

محمد جمعه رفعت، معاون شورای ولایتی فراه نیز کار کردهای رییس امنیت ملی این ولایت را با ارزش خوانده و گفت که نظر مردم را در قسمت باقی ماندن وی در پست قبلی اش تأیید میکند؛ اما در مورد اظهارات مردم در مورد والی فراه موافق نمی باشد.

رفعت افزود که والی فراه، شخص کارکن و خوب است و مشکلی در کار وی وجود ندارد.

عبدالصبور خدمت وگل احمد اعظمی اعضای شورای ملی  ضمن اظهار بی خبری از تبدیلی رییس امنیت ملی ولایت فراه، ادعاهای وی را عاری از حقیقت دانسته و گفتند که هرگز به خاطر آزادی طالب و یا مجرمی، به رییس امنیت ملی فراه مراجعه نکرده اند.

روح الامین والی فراه، بارد ادعاهای رییس امنیت ملی فراه و معترضین میگویدک “رییس امنیت ملی این ولایت، از طرف ریاست عمومی امنیت ملی تبدیل شده، نه از جانب من.”

وی افزود که دکانداران و سایر شهروندان مرکز ولایت فراه، در اثر تحریک دو سه تن از افراد مغرض، متوسل به اعتصاب کارى شده اند.

والی فراه، ادعای شهروندان فراه را دور از حقیقت خوانده و گفت که با تلاشهای وی، سرکهای شهر فراه و ولسوالیها، قیرریزی شده است، رادیو و تلویزیون دوباره فعال شده و در انکشاف شهر فراه، توجه صورت گرفته است.

وی بدون اینکه از فردی نام ببرد، گفت که یکتن ازافراد یادشده، دکان عمده فروشی موادغذایی دارد و وی در گذشته تقاضا نموده بود که همه اجناس مورد ضرورت مقام ولایت، باید از مغازۀ وی خریداری شود، که با گرفتن جواب منفی، عقده مند گردید.

والی افزود که فرد دومی، کاکا و دامادش در پیوند به مواد مخدر توقیف شده و محکوم به ١٨ سال حبس اند و نامبرده تقاضای آزادی آنهارا داشت که جواب مثبت نگرفت.

وى شخص سوم را به حیث “یکى از اراکین حکومت” یاد نموده افزود که این شخص میخواهد به حیث والى فراه مقرر گردد و به خاطر رسیدن به هدف خود، مردم را علیه والى این ولایت تحریک می نماید.

روح الامین اظهار داشت که مسوولین قوماندانی امنیۀ فراه، با نماینده گان اصناف شهر تماس گرفته و آنها وعده نموده اند که دکانها باز خواهد شد.

تاکنون سمیع الله صمیم عضو ولسی جرگه  در این مورد اظهار نظری نکرده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb