موسسه نی در ولایت هرات از هفته رسانه ها که از دوم تا ششم اکتوبر نام گذاری شده  با حضور  کارمندان رسانه های محلی، ملی و بین المللی و همچنان شماری از مقام های محلی و مسوولین نهاد های مدنی در این ولایت در سالون شاه امان الله تجلیل کرد.

مسوولان برگزار کننده این مراسم می گویند با وجودیکه از تمام مسوولین و کارمندان رسانه ها برای اشتراک در این برنامه  دعوت شده بود اما یک تعداد زیادی از آنها اشتراک نداشتند.

احمد شفیق بهروزیان مدیر موسسه نی در هرات در این مراسم فعالیت رسانه ها مهمترین گام برای آوردن ازادی بیان و دیموکراسی در کشور عنوان کرد.

وی می گوید موسسه نی این تعهد را بر عهده دارد تا بر علاوه ارتقاء ظرفیت های مسلکی خبرنگاران  از بخش های حقوقی این افراد  نیزحمایت کند.

محی الدین نوری، سخنگوی والی هرات از افتتاح دفتر اطلاعات و رسانه های حکومت در آیند نزدیک در شهر هرات خبر دارد.

عبدالقادر رحیمی، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر سخنران دیگر این محفل بود که تنها آزادی بیان را کافی ندانسته، بلکه دولت را موظف دانست تا فریاد مردم و رسانه ها را بشنود و از کنار آن با بی تفاوتی عبور نکند.

در حاشیه این محفل، نمایشگاه کوچکی از محصولات رسانه های چاپی ولایت هرات برگزار شد که با استقبال حاضرین مواجه گردید.

همچنین در دوبخش از سالون و به منظور یادبود خبرنگان شهید، عکس های تعدادی از آنان به دیوار نصب شده بود. رسانه های تصویری هرات نیز با پخش گوشه هایی از برنامه های تولیدی خویش، توانایی های خود را به نمایش گذاشتند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb