اسماعیل خان سرپرست وزارت انرژی و اب و یکی از چهر های جهادی مطرح در افغانستان که در مراسم یاد بود از شهادت استاد برهان الدین ربانی در شهر هرات سخن میگفت از افزایش نا امنی ها  بویژه  آدم ربایی در ولایت هرات به شدت انتقاد کرد.

وی می گوید: به دلیل بی توجه ای مقام های امنیتی بانده های جوانان بی بند بار که به نام قروتک یاد می شوند افزایش یافته است و اکثر این باند ها دست به اختطاف و سرقت می زنند.

او گفت بر اساس آماری که به وی رسیده در حال حاضر بیش از ده تن از سوی افراد ناشناس در نقاط مختلف شهر هرات اختطاف شدند و تاکنون از سرنوشت آنها معلومات بدست نیامده است.

وی افزود: در حال حاضر ده ها باند از جوانان بی بند و بار « قروتک» در شهر هرات گشت و گذار دارند و مسوولان امنیتی هیچ توجه ای برای دستگیری و جلوگیری از رشد آنها ندارند.

وی همچنان تاکید کرد که همین باند های جوانان بی بند بار باعث آزار و اذیت دانش آموزان مکاتب و دانشجویان دانشگاه هرات می شوند.

اسماعیل خان از مردم هرات خواست تا هر گاه به افراد بی بند بار و مشکوک برمی خورند ارگان های امنیتی را در جریان بگذارند.

سرپرست وزارت انرژی و آب تاکید کرد که ادامه این روند به ضرر دولت و مردم است و باید مقام های محلی چاره اصلی برای جلوگیری از آدم ربایی و افزایش نا امنی ها بیاندیشند.

وی همچنان از افزایش نفوذ مخالفین مسلح دولت در میان مردم اظهار نگرانی کرد و از سران جهادی در غرب افغانستان خواست تا برای از بین بردن گروه طالبان در کنار دولت همکاری کنند.

با این حال نورخان نیکزاد سخنگوی پولیس هرات میگوید طی سال جاری ۹ تن در شهر هرات از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شده بودند که اکثر آنها دوباره از چنگ آدم ربایان از سوی پولیس و یا با پرداخت پول رها شدند.

وی گفت: عاملین اکثر آدم ربایی ها در ولایت هرات پس از چند روز از سوی ارگان های امنیتی به ویژه ریاست امنیت ملی بازداشت و به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شدند.

وی افزود: دو روز قبل در یک محکمه علنی در شهر هرات  سه تن به اتهام اختطاف شش طفل هر کدام به بیست سال حبس محکوم شدند.

وی همچنان تاکید کرد که در حال حاضر ارگان های امنیتی در این ولایت تلاش دارند تا جلو افزایش نا امنی و ادم ربایی را بگیرند.

سخنگوی پولیس نقش مردم را در تامین امنیت و جلوگیری از آدم ربایی مهم خواند و از شهروندان هرات خواست تا برای امنیت با دولت همکاری کنند.

نورخان نیکزاد سخنگوی پولیس هرات موجودیت باند های جوانان بی بند و بار« قروتک» را در شهر هرات تائید کرد و از برخورد جدی قطعه واکنش سریع با این باند ها خبر داد.

او گفت : طی سال جاری تعداد زیادی از باند های قروتک در شهر هرات توسط پولیس بازداشت و پس از گرفتن تعهد نامه دوباره رها شدند.

وی میگوید: در نشستی که وکلای گذر با پولیس هرات داشتند قرار شد لست جوانان بی بند و بار در شهر هرات از سوی آنها تهیه و به اختیار پولیس جهت بازداشت قرار گیرد.

او تائید کرد که باند های قروتک در شهر هرات باعث آزار و اذیت زنان بخصوص دانش آموزان مکاتب در این ولایت می شوند.

با این حال باشندگان ولایت هرات از افزای قروتک ها در شهر هرات اظهار نگرانی می کنند و این افراد را  عامل اصلی نا امنی در شهر هرات می خوانند.

چندی قبل دو باند قروتک در شهر هرات به جان هم افتادند که در نتیجه سه تن از طرفین درگیر کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. عزیزی

https://www.facebook.com/heratpaperfb