سرپرست قوماندانی امنیۀ ولسوالی شیندند ولایت هرات حوالی صبح روز پنج شنبه از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید.

محی الدین نوری سخنگوی والی هرات می گوید سمونیار کشمیرخان، سرپرست قوماندانی امنیۀ ولسوالی شیندند زمانیکه از خانه عازم محل کارش بود در یک کوچه فرعی از سوی چند فرد موتر سایکل سوار مورد حمله قرار گرفته و جان باخت.

وی میگوید: پولیس تحقیقات خود را برای شناسایی عاملین این رویداد آغاز کرده است.

سمونوال عبدالروف احمدی سخنگوی زون ساحوی پولیس می گوید طالبان مسلح بالای این مقام پولیس ولسوالی شیندند حمله کردند.

او میگوید: تاکنون کسی به این اتهام بازداشت نشده است.

تاکنون شخص و یا گروه ای مسوولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. عزیزی

https://www.facebook.com/heratpaperfb