مقام های محلی  در ولایت غور هشدار می دهند در صورتیکه به برخی از ولسوالی های این ولایت نیرو و تجهیزات نظامی ارسال نگردد احتمال سقوط این ولسوالی ها وجود دارد.

سمونوال عبدالرشید بشیر آمر امنیت پولیس غور می گوید: در۲۴ ساعت گذشته طالبان مسلح برای تصرف ولسوالی پساوند  دو بار حمله کردند.

وی افزود:در این درگیری ها  یازده  طالب مسلح کشته شدند و شمار دیگر آنها با یک پولیس زخم برداشتند.

او میگوید: هم اکنون ارگان های امنیتی این ولایت نیاز شدید به نیرو و تجهیزات نظامی بیشتر دارند. وی حضور صد ها طالب مسلح از ولایت های همجوار که در میان آنها اتباع خارجی نیز موجود هستند مایه نگرانی مسوولان و شهروندان این ولایت عنوان کرد.

وی هشدار می دهد در صورتیکه به زودی برای  افزایش نیرو و تجهیز  نظامی اقدامی صورت نگیرد امنیت یک تعداد ولسوالی های این ولایت با چالش جدی امنیتی مواجه خواهد شد.

 بنا به اظهارات وی اکثر نا امنی ها در غور ناشی از کمبود تجهیزات و نبود نیروی کافی پولیس می باشد.

در عین حال  ولسوال پساوند غور می گوید در صورتیکه به زودی نیرو و تجهیزات کافی به آن ولسوالی ارسال نگردد احتمال سقوط آن به دست طالبان مسلح می رود.

 باشنده گان این ولایت نیز از افزایش نا امنی بخصوص درگیری مسلحانه میان قوماندان های مسلح غیر مسوول اظهار نگرانی می کنند.

 این افراد مقام های محلی را مورد انتقاد قرار می دهند که در جمعآوری سلاح از نزد افراد غیر مسوول و جلوگیری از درگیری های قومی سهل انگاری می کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb