در شش ماه نخست سالروان، بیش از٢٠ هزار تن اقلام مختلف به ارزش اضافه از ٢٣ میلیون دالر از طریق هرات به خارج از کشور صادر شده است .

اقلام صادراتی دراین مدت درمقایسه با مدت مشابه سال قبل(١٣٨٩) از نظر وزن حدود ۵ هزار تن و از لحاظ ارزش یک میلیون و ٣۶٠ هزار دالر افزایش داشته است.

غلام جیلانی حمیدی، مدیرصادرات اتاق تجارت وصنایع حوزه غرب،میگوید:  بیشتر این اقلام به کشورهای ایران، ترکمنستان، امارات متحده عربی، چین، هند، پاکستان، سوریه، ترکیه، عراق و اردن صادر شده است.

وی ازگیاهان طبی، میوه جات و سبزیجات تازه و خشک، قالین، سنگ تعمیراتی و زعفران به عنوان اقلام عمده صادر شده؛ نام برد.

به گفتۀ جیلانی، بخش عمدۀ اقلام صادراتی ازولایت هرات و بقیه ازولایات بادغیس، غور و فراه بوده است.

حمیدی گفت که درشش ماه اول سال ١٣٨٩، حدود ١۶ هزار تن اقلام مختلف به ارزش اضافه از ٢٢ میلیون دالر، از هرات به خارج ازکشور صادر گردید.

به گفتۀ وی، در شش ماه نخست سال ١٣٩٠، ٢٠ هزار و ٨٠٠ تن اقلام مختلف به ارزش ٢٣ میلیون و ٣۶٠ هزار دالر اقلام مختلف از طریق هرات به کشورهای مختلف صادر شد.

عبدالبصیرهوتک، رئیس شرکت تجارتی زبیر هوتک میگوید: درسال جاری در حدود ٨٢ تن کورک و ٨٠ هزار قطعه پوست را به کشورهای امریکا، انگلستان، اسکاتلند،‌ چین و ایتالیا صادر کرده است.

وی گفت:« در راستای صادرات کورک به دلیل مصروفیت در اقدامات زیربنایی بخاطر پروسس، صادرات ما نسبت به سال گذشته کمتر بود؛ اما در زمینه صادرات پوست مواشی، تا دو برابر افزایش داشتیم.»

رئیس شرکت تجارتی زبیرهوتک افزود که در مجموع بازار فروش کورک و پوست در سال جاری خوب بوده است.

عبدالبصیر هوتک گفت:« کورک و پوست صادراتی افغانستان در صورتیکه به درستی پروسس شوند،  فروش بهتری خواهد داشت و ما به همین مذکور؛برنامه های گسترده ای را روی دست گرفته ایم تا پایان سال جاری دستگاههای بیشتری را به منظور پروسس کورک و پوست را به افغانستان وارد کنیم.»

هرات به عنوان یکی از مراکز عمده تجارتی و اقتصادی کشور؛ طی ده سال گذشته از توسعه اقتصادی خوبی برخوردار بوده است و افزون برآن طی این مدت هرات بیشترین میزان درآمد داخلی دولت را بعد از کابل داشته است.

بر پایه اطلاعات مستوفیت هرات،‌ میزان درآمد داخلی دولت از هرات طی شش ماه نخست سال ١٣٩٠،  با حدود ۴۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به اضافه ١٠ میلیارد افغانی( معادل ٢١٠ میلیون دالر) رسید.

کورک ماده شبیه پشم میان موهای بُزبوده که ازآن ، لباسهای گرم قیمیتی ساخته میشود. این ماده یکی ازاقلام عمده صادراتی ولایات هرات، غور، بادغیس و نیمروز بوده که سالانه عواید زیادی ازصادرات آن به کشورهاى خارج به دست مى آید. پژواک

https://www.facebook.com/heratpaperfb