برای مشاهده ویدیویی محکمه صحرایی کلیک کنیدwwwwwبرای مشاهده ویدیویی محکمه صحرایی کلیک کنید

یک تن از باشندگان ولسوالی شهرک قریه شیرجه ولایت غور از سوی افراد ملا مصطفی یکتن از مخالفین مسلح دولت در حضور باشندگان ان ولسوالی به ضرب گلوله به قتل رسید.

در تصاویر رسیده به روزنامه هرات افراد تحت امر ملا مصطفی فردی که لباس سفید بر تن و کلا بر سر دارد در میان مردم می آوردند و سپس از وی می خواهند که دو رکعت نماز بخواند.

پس از انکه فرد نمازش را می خواند افراد ملا مصطفی از مردم می خواهد که از جاهای خود تکان نخورند و سپس دو تن از افرادش نزدیک فرد می شوند و بالایش اتش باری می کنند.

اطراف مردم از سوی افراد تحت امر این فرمانده مخالف دولت معاصر شده و پس از شلیک گلوله از مردم می خواهند که از جاهای خود تکان نخورند.

تصاویر مذکور توسط مبایل گرفته شده است و یک کپی آن به اختیار روزنامه هرات قرار گرفته است.

مقام های پولیس این رویداد را تائید می کنند و مدعی هستند که با اینکه تاکنون چندین بار ملا مصطفی به دولت پیوسته اما هنوز هم در ولایت غور دست به نا امنی می زند.

چندی قبل ملا مصطفی فرمانده مخالفین مسلح در ولایت غور با حضور قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر تعهد سپرد که پس از این در تامین امنیت با نیروهای دولتی همکاری کند.

تاکنون ملا مصطفی در این مورد اظهار نظری نکرده است.

چندی قبل نیز در همین ولسوالی مخالفین مسلح دولت یکتن را به اتهام همکاری با نیروهای خارجی و دولتی تیر باران کردند.

سال گذشته نیز دو زن توسط زورمندان در ولایت غور در حضور مردم دورانه خوردند که واکنش دولت و نهاد های مدافع حقوق بشر را در پی داشت.

گفته می شود اخیرا میزان نا امنی در ولایت غور افزایش یافته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb