حوالی ساعت هفت و نیم صبح روز شنبه یک بمب که در زیر غرفه امنیتی پوسته سپین ادی شهر هرات کار گذاری شده بود انفجار کرد.
مقامات محلی در این ولایت می گویند این یک بمب صوتی بوده که از سوی مخالفین مسلح دولت به جهت بر هم زدن اوضاع امنیتی کار گذاری شده بود.
سمونوال عبدالروف احمدی سخنگوی قوماندانی زون ساحوی پولیس در غرب افغانستان به رسانه ها گفت : این انفجار تلفات جانی در پی نداشته اما غرفه امنیتی سربازان پوسته امنیتی سپین ادی در این رویداد کاملا تخریب گردیده است.
وی افزود:تحقیقات از سوی ارگان های کشفی هرات برای ردیابی عاملین این بمب گذاری آغاز گردیده است.
در عین حال شاهدان عینی می گویند در این انفجار یک سرباز پولیس ملی زخمی شده و یک عراده موتر سایکل این سربازان نیز کاملا تخریب گردیده است.
محمد نظری یکتن از دوکانداران چوک سپین ادی شهر هرات می گوید که در حال باز کردن دوکانش بوده که ناگهان یک انفجار بسیار شدید در پوسته امنیتی صورت گرفت.
بنا به اظهارات وی در این انفجار یک سرباز پولیس ملی که به شدت زخمی شده بود توسط یک عراده موتر نظامی به جای نا معلومی انتقال گردید.
یک گروپ مخالف مسلح دولت در ولایت هرات مسوولیت این انفجار را به دوش گرفته و مدعی است در این رویداد یک سرباز پولیس ملی کشته شده و غرفه امنیتی سربازان نیز کاملا از بین برده شده است.
بنا به اظهارات وی این بمب شب گذشته از سوی یکی از افراد آن گروه در زیر غرفه امنیتی سربازان جای سازی شده بود.
طی یک ماه گذشته این برای نخستین بار است که در داخل شهر هرات یک بمب صوتی انفجار می کند که باعث نگرانی شدید باشنده گان این ولایت می گردد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb