[nggallery id=219]

نماز جنازه غیابی پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح و رئیس جمهور پیشین افغانستان  با حضور مقام های محلی و هزاران تن از باشنده گان در ولایت های فراه ، بادغیس، غور و هرات خوانده شد.

در نقاط مختلف این ولایات پرچم ها به حالت نیمه برافراشته است.

پس از ادای نماز روز جمعه ، هزاران تن از باشندگان این ولایت از دولت خواستند  تا با گروهی که جز کشتن رهبران جهادی، مقام های بلند پایه دولتی و مردم هدفی ندارد صلح نکند و برای از بین بردن این گروه اقدامات ضرور را انجام دهد.

همچنان شماری از آنان می گویند باید کسانی که حمله بر جان پروفیسور برهان الدین ربانی رهبر جهاد و مقاومت را برای مخالفین صلح و ازادی افغانستان مهیا کرده شناسایی و برای مردم معرفی شوند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb