مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان جان باختن فرهاد تقدسی تصویر بردار شبکه خبری « پرس تی وی» ایران  که در حملات هفته گذشته در شهر کابل زخمی و سپس در شفاخانه جان باخت را ضایع بزرگ برای خانواده رسانه ها و مطبوعات در افغانستان عنوان کرده است.

این مرکز ضمن محکوم کردن  توهین، لت کوب و کشتن خبرنگاران از جناح های درگیر در افغانستان خواسته است تا در اثنای درگیری حافظ جان خبرنگاران و افراد غیر نظامی باشند.

به نقل از این اعلامیه خبری مرکز حمایت از خبرنگاران افغانسان فقدان این فیلم بردار را یک ضایعه بزرگ دانسته و از بارگاه ایزد متعال برای بازماندگان آن مرحومی صبر جمیل خواسته است.

مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان ، حمله به گزارشگران داخلی و خارجی را هدفی جز اطلاع رسانی شفاف برای مردم ندارند را محکوم می کند.

فرهاد تقدسی تصویر بردار با سابقه شبکه خبری  « پرس تی وی »  ایران ، هفته گذشته در جریان شلیک راکت مخالفین مسلح دولت در دفترش زخمی شد و سپس به دلیل شدت جرات وارد آمده دو روز پیش در بیمارستان جان باخت.

طی ده سال گذشته ده ها خبرنگار در افغانستان کشته و زخمی شدند و تعداد دیگر از سوی طالبان اختطاف و سپس آزاد شدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb