اولین محموله کمک های ریاست آمادگی باحوادث زون غرب برای فامیل های اسیب دیده ولسوالی ادرسکن امروزارسال شد

مسوولین اداره آمادگی مبارزه با حوادث در حوزه غرب افغانستان می گویند برای فامیل های آسیب دیده ناشی از سرما در ولسوالی ادرسکن مواد غذایی و البسه زمستانی توزیع شد.

عبدالحمیدمبارز حمیدی رئیس اداره امادگی مبارزه باحوادث در  زون غرب می گوید : بر اساس سروی انجام شده ۳۳۱ فامیل در۱۷ قریه ولسوالی ادرسکن براثر وزش بر ف وباران در جریان فصل سرما آسیب دیده بودند.

وی افزود:  ازسوی کمیته اضطراری وموسسات دبلیو اف پی –  یو نسیار, آی او ام , انکشاف دهات, هلال احمرو موسسه خیریه امام جواد مقدار ۳۳۱ قطی روغن, ۳۳۰ بوجی گندم, ۱۸۰۰ کیلوگرام دال و   ۱۰۰بسته نمک ,۳۳۱ تخته ترپال, ۶۲۶  تخته کمپل, ۳۳ باب خیمه,۳۳ بسته ظروف آشپزخانه, ۱۱۵ دانه لحاف, ۳۰۰ سوب جاکت تهیه وبه ان ولسوالی ارسال و توزیع شد.  

بنا به اظهارات وی قرار است در اینده به سایر ولسوالی های که مردم نیازمند کمک باشنده پس از سروی به آن منطاق کمک های اولیه ارسال و توزیع گردد.

پیش از این بنیاد بیات و موسسه  بین المللی یوهانیتر برای بیجا شده گان ، مهاجرین و نیازمندان در ولایت هرات کمک های اولیه را ارسال و توزیع کرده بودند. شگوفه هرات

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb