مسوولین قوماندانی زون ساحوی پولیس در غرب افغانستان می گویند در آینده نزدیک بیش از ۱۸۰ ساتمن آموزش دیده جهت تامین امنیت به قطعات نظم عامه ولایت هرات توظیف خواهند شد.
عبدالروف احمدی سخنگوی قوماندانی زون ساحوی پولیس در غرب افغانستان می گوید این افراد در سومین دوره فراغت از مرکز تربیوی پولیس ادرسکن که به مدت چهار ماه اموزش های مسلکی را فراه گرفته بودند روز پنج شنبه سند فراغت را به دست آوردند.
وی افزود :طی یک سال گذشته بیش از یک هزار ساتمن آموزش دیده مسلکی که در مرکز تربیوی پولیس ادرسکن هرات از سوی نیروهای خارجی اموزش دیده بودند سند فراغت را به دست آورده اند.
بنا به اظهارات وی این ساتمن های مسکلی اموزش دیده به نقاط مختلف افغانستان که نیاز حضور آنها می رود از سوی وزارت داخله افغانستان توظیف می شوند و افراد معتاد و غیر مسلکی به مرور زمان از صفوف پولیس ملی کشیده خواهند شد.
پاسوال گل نبی احمدزی رئیس عمومی تعلیم و تربیه وزارت داخله افغانستان که در این مراسم شرکت کرده بود نقش پولیس مسلکی را در تامین امنیت در ولایات کشور مهم دانست.
وی از ساتمن های جدید خواست تا بر اساس منافع ملت و دولت خود فعالیت کنند و برای به دست اوردن آزادی و حدت ملی در مقابل دشمنان افغانستان از خود ایستادگی نشان دهند.
در همین حال مقامات وزارت داخله افغانستان می گویند هفته گذشته پس از تغیراتی که در پست های کلیدی امنیتی هرات رونما شد بیش از ۳۰۰ سرباز آموزش دیده مسلکی نیز جهت تامین امنیت در نقاط مختلف این ولایت مستقر شدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb