سه هزار و پنجصد کشاورز در ولایت بادغیس روش های  مبارزات  میخانیکی  و کمیاوی با آفات ملخ ،کفشک و مگس خربوزه  را از جانب تیم های مجادلوی  دفتر همکاری های توسعه بین المللی دولت اسپانیا ( آسید ) در ولایت بادغیس در طی  دو ماه گذشته فرا گرفته است .  

مسوولان دفتر آسید می گویند :” از نیمه های سال گذشته میلادی  به این طرف ۴۶ نفرکارمند محلی  را در چهار ولسوالی این ولایت به منظوری مبارزه های میخانیکی وکیمیاوی با آفات طبیعی ضد کشتزار های زراعتی استخدام نموده اند.

انجینر احمدالله ” اندری “مسوول پروژه حفاظه نباتات دفتر آسید در ولایت بادغیس  می گوید : این کارمندان محلی چندین ورکشاپ ( کارگاه )  آموزشی را که  در دوره های مختلف توسط متخصصین داخلی ( افغانی ) حفاظه نباتات برگزار گردیده بود پشت سر و اموزش های را دیده اند.

آقای اندری می افزاید : برای کارمندان مذکور تمام وسایل و امکانات را از قبیل ( لباس های تحفظی ، ماشین های ادویه پاش برقی و موترسایکل ها) را آماده و در اخیتار آنها قرارداده اند .

 این مسوول دفتر آسید در ولایت با دغیس  اضافه می کند : ولسوالی های قادس ،آبکمری ،مقر وشهر قلعه نو مرکز بادغیس تحت پوشش این  برنامه دفتر آسید قرار گرفته  و در هر ولسوالی ۱۰ نفر با یک سوپروایزر دارند عملا با کشاورزان فعالیت های تخنیکی مینمایند.

انجینر احمدالله همچنان علاوه مینماید : این دفتر عمدتا کشاورزان ولایت بادغیس  را  تشویق خواهند نمود تا  از روش های میخانیکی بکارگیرند نبست به روش های کیمیاوی ( ادویه پاشی ) .

براساس گفته های مسوولان دفتر همکاری های توسعه بین المللی دولت اسپانیا آسید در ولایت بادغیس : دفترآسید در سال  گذشته فعالیت های متعدد را به گونه نمونه وی با ریاست زراعت ومالداری ولایت بادغیس روی دست گرفته ودرسال ۲۰۰۹ میلادی همکاری های اش را دراین  بخش های بصورت چشم گیری بسط و گسترش داده است.

مسوولان ریاست زراعت ومالداری ولایت بادغیس آموزش روش های مبارزه  میخانیکی با افات طبیعی  را باهمکاری دفتر آسید دولت اسپا نیا  برای کشاورزان مفید خوانده است و افزوده که این طرق به کشاورزان نیز کمک خواهد کر د تا در آیند ه به مشکلات کمتر برخورد نمایند .

گل محمد عارفی سرپرست ریاست زراعت ومالداری بادغیس می گوید : مبارزه میخانیکی کشاورزان را  قادر خواهد ساخت تا از نابودی  تعداد دشمنان طبیعی آفات جلوگیری  گردیده و خطر آلوده شدن محیط زیست و برهم زدند نظام طبیعی نیز احسا س نخواهد گردید.

آقای عارفی اضافه می کند : دفتر همکاری های  توسعه بین المللی دولت اسپانیا در ولایت  بادغیس سال گذشته با راه اندازی برنامه مبازره با مگس خربوزه با مدیریت حفاظه نبات ان ریاست همکاری های خویش را آغاز نموده ودر سال جاری میلادی این روند را بمراتب گسترش داده است .

در عین حال شماری از کشاورزان در ولایت بادغیس طرق مجادله میخانیکی را  با این آفات موثر وساده ترین را ه جهت جلو گیر ی از حشره ها ملخ ، کفشک و مگس خربوزه خوانده است .

ملا عبدالله یک تن از کشاورزان ولسوالی قادس می گوید : این جریان به آن ها کمک خواهد کرد تا در قسمت اقتصاد فامیل های نیز توجه صورت بگیرد . بادغیس

https://www.facebook.com/heratpaperfb