یک تن از مخالفین مسلح دولت که در برخی حملات دهشت افکنی در ولایت هرات نقش داشته از سوی پولیس در ساحه سرجنگل ولسوالی انجیل بازداشت شده است.

عبدالروف احمدی سخنگوی زون ساحوی پولیس می گوید این فرد که ملا اسلم نام دارد مسکونه اصلی ولسوالی پشتون زرغون می باشد و شام روز گذشته زمانی که به جانب ولسوالی شیندند در حرکت بود از سوی پولیس بازداشت شد.

وی گفت : فرد بازداشت شده از افراد عبدالله چرسی یکتن از سران مخالفین مسلح دولت در ساحات ولسوالی گذره و پشتون زرغون می باشد.

او گفت تحقیقات از فرد بازداشت شده جهت شناسایی و بازداشت دیگر همدستانش آغاز شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb