یک جوان ۲۶ ساله که در حال آب بازی در رود ولسوالی زنده جان بود پس از غرق شدن جان باخت.

پولیس در هرات می گوید جسد این جوان شب گذشته از یک منطقه دور افتاده بدست آمده و به فامیلش تسلیم داده شده است.

عبدالروف احمدی سخنگوی زون ساحوی پولیس می گوید بررسی های نشان می دهد که بی توجه ای این جوان و یاد نداشتن آب بازی باعث بروز این رویداد گردیده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb