ناتوانی وکلای غور در تحقق وعده های شان به مردم

 اکثروکلای ولایت غور، می پذیرند که به وعده های شان عمل نتوانسته اند؛ شکایت مردم آن ولایت را بجا دانسته و آنها  راحق به جانب میدانند.

ولایت غور، شش کرسی در ولسی جرگه دارد که دو کرسی آن متعلق به خانمها میباشد.

محمد گل رحیمی باشندۀ چغچران و مسوول دارالمعلمین ولایت غور، به پژواک گفت که وکلای این ولایت، در هنگام کمپاین از اعمار پل، سرک و ایجاد پوهنتون وعده دادند؛ اما به یک وعدۀ خود تا کنون عمل نکرده اند.

وی افزود: “نماینده گان غور در ولسی جرگه بعد از کامیاب شدن، دیگر به این ولایت برنگشته اند، چه رسد به اینکه کاری را انجام دهند.”

رحیمی ادعا نمود که افراد وابسته به حاجی قربان و سید نادر، که به حیث نماینده گان غور به ولسی جرگه راه یافته اند، در دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات مؤظف بودند و افراد مذکور، به خاطر کامیابی آنها تقلب نمودند.

سیداحمد یکتن از جوانان شهر چغچران، به این باور است که وکلای غور به جز از خدمت به وابستگان خود، به سایر باشنده گان این ولایت خدمت نخواهند کرد.

وی علاوه نمود: “سید نادر بحر وکیل ولایت غور، با استفاده از موقف خود، مدیر جوانان این ولایت را از وظیفه اش برطرف کرده و بجایش یکتن از خویشاندان خود را تعیین نموده است.”

داکترعاقله شرف مسوول شورای زنان ولایت غور گفت: “با تأسف که وکلای این ولایت وعده هایی چون اعمار مکتب، پل، سرک، بندآب و… را دادند؛ اما به یک وعدۀ خود هم عمل نتوانستند.”

خانم شرف گفت: “حاجی قربان وکیل ولایت غور، با استفاده از موقف خود، جنرال خدایار قدسی رابه حیث قوماندان امنیۀ این ولایت تعیین نموده؛ درحالیکه شخص مذکور ظرفیت کاری ندارد و در قسمت بهبود امنیت، کدام کاری را انجام داده نتوانسته است.”

سید باقر سجادی از ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور، درحالیکه وکیل مورد نظرش را مشخص نساخت گفت: “وکلای این ولایت، از طریق تقلب به ولسی جرگه راه یافته اند نه به رأی مردم؛ بناءً نباید انتظار خدمت را از آنها داشته باشیم.”

غلام حضرت واحدی باشندۀ ولسوالی تیوره به پژواک گفت: “گرچه داکتر ابراهیم، شخص مجاهد و بانفوذ است و به رأی مردم، به ولسی جرگه راه یافته؛ اما بجای خدمت به مردم، برخوردهای قومی رامیان اقوام چشتی، یلان، باین در ولسوالی تیوره تنظیم میکند.”

وی جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکرد؛ اما علاوه نمود که دولت باید جلو چنین فعالیتهای وکلا را بگیرد.

فوزیه ناصری، عضو حرکت خواهران غور گفت: “از وکلا توقع خدمت را داریم و آنها باید به وعده های خود که قیرریزی سرک تیوره – چغچران و چهار سده، ایجاد پوهنتون، اعمار بند آب و قیرریزی شاهراه غوربود، عمل نمایند.”

با اینحال، وکلاى مردم غور در ولسى جرگه، مردم را حق بجانب دانسته میپذیرند، که هیچ کارى نکرده اند.

کرام الدین رضا زاده یکتن از وکلای ولایت غور، در مورد اظهارات مردم این ولایت، به پژواک گفت: “خواسته ها و مشکلات مردم غور را در ولسی جرگه و با مسوولین حکومت در میان گذاشته؛ اما به دلیل خرابی روابط ولسی جرگه و قوۀاجرائیه، اقدامی در مورد صورت نگرفت.”

وی ادعای باشنده گان آن ولایت را در مورد راه یافتنش به ولسی جرگه از طریق تقلب، رد نموده گفت: “رأی مردم، باعث پیروزی اش شده و محکمه نیز در این مورد تحقیق نموده است.”

رضا زاده اظهار داشت که تلاش دارد، به اختلافات ذات البینی برخی اقوام این ولایت، و از جمله قوم خودش که با قوم تیمنی مشکل دارند، پایان دهد.

کرام الدین رضا زاده پذیرفت که به خاطر تطبیق قانون و بهبود معارف، وعده هایی داده بود و به آن عمل نتوانسته است.

 وی گفت: “مردم اگر شکایت دارند، حق به جانب اند.”

موصوف دلیل عدم تعمیل وعده هایش را، روابط نامناسب، میان ولسی جرگه و قوۀ اجرائیه دانسته وعلاوه نمود: “این دو نهاد باهم جور نیستن.”

سیدنادر بحر، نمایندۀ دیگر این ولایت در ولسی جرگه، نیز در صحبت با پژواک پذیرفت که وکلای غور، به وعده های خودعمل نتوانسته اند.

وی افزود: “یک بخش از گپهای مردم واقعیت دارد، آنرا رد نمی کنم؛ زیرا آنچه که لازم بود، برای غور نتوانستم.”

بحراظهار داشت که تنها مشکل ولسی جرگه و قوۀ اجرائیه، عامل عدم رسیده گی به مشکلات و خواستهای مردم غور نشده، بلکه حکومت در گذشته وحال نسبت به این ولایت، بی تفاوت بوده و آنچه را که وکلاى غور با مسوولین مطرح نموده اند، به آن توجه نشده است.

وی گفت: “در کابینۀ دولت، از غور کسی شامل نیست؛ تا نسبت به این ولایت توجه صورت گیرد.”

بحر علاوه نمود که جنجالهای موجود میان حکومت و ولسی جرگه، باعث شد که اکثر نماینده هاى مردم، نتوانند به وعده های داده شدۀ خود عمل نمایند.

موصوف ادعای برخی از باشنده گان این ولایت را در مورد پیروزی اش از طریق تقلب، رد نموده گفت: “نه پول برای کمپاین داشتم و نه زور، بلکه با دست خالی، به دورترین نقاط این ولایت بار، بار رفتم، شب و روز را سپری نمودم و حمایت مردم را حاصل کردم.”

در عین حال وی پذیرفت که بعد ازپیروزی اش در ولسی جرگه، به آن محلات نرفته است و دلیل آنرا مشکلات موجود ولسی جرگه با حکومت میداند.

سید نادربحر، ادعای موجود در مورد برطرفی مسوول جوانان ولایت غور و توظیف یکی از اقاربش رادرآن پست رد نموده گفت: “مدیر جوانان اصلاً مربوط به قوم من نیست؛ چه رسد به اینکه از اقارب من باشد.”

وی علاوه نمود: “زمانیکه مدیرجدید جوانان غور از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ، به این ولایت اعزام شد، با مخالفت مدیرقبلی جوانان و رییس اطلاعات و فرهنگ مواجه شد؛ موصوف، غرض رفع مشکلش نزد من مراجعه نمود و من صرف، از وزارت مربوطه تقاضا نمودم که در رفع مشکل وی کمک نمایند، و معلو مات ندارم که شخص مذکور درآن پست است و یانه.”

حاجی قربان، نمایندۀ دیگر این ولایت در ولسی جرگه نیز پذیرفت که آنها کاری را به خاطر رفع مشکلات مردم ولایت غور انجام داده نتوانسته اند.

وی افزود: “مردم حق دارند شکایت نمایند، شکایت آنها بجاست، ما رسیده گی نتوانستیم؛ زیرا در چند ماه گذشته، ولسی جرگه با قوه اجرائیه مصروف بود؛ اما تلاش مینماییم تا توجه دولت را خلاف گذشته، به این ولایت جلب نماییم.”

این وکیل ولایت غور، ادعای موجود در مورد تقرر قوماندان امنیۀ این ولایت را توسط خودش رد نموده گفت: “جنرال خدایار قدسی، از حزب دیگراست و در وقت کمپاین، در مخالفت با من قرارداشت؛ هیچگونه ارتباطی با وی نداشته ام.”

رقیه نایل، یکی از دو وکیل اناث مردم ولایت غور در ولسی جرگه است.

نایل نیز مثل سایر وکلای این ولایت، شکایات مردم را بجادانسته؛ اما خلاف سایر وکلای غور، تأکید دارد که با شناختی که از حکومت داشت، در زمان کمپاین، وعده های بلندبالا به مردم نداده و صرف تعهد نموده بود که صدا و مشکل انها را به مراجع مربوطه میرساند.

وی در مصاحبه با پژواک گفت: “مردم غور، نسبت به همه مشکلات خود، به اعمار شاهراه این ولایت اولویت داده و خواهان توجه دولت در این زمینه شدند؛ مگر طی شش سال با وجود احکام رییس جمهور، کاری دراین موردصورت نگرفت.”

نایل همچنان از مشکلات مردم ولسوالی لعل و سرجنگل، یادآورشده و افزود که به خاطراعمار شفاخانه در این ولسوالی، تلاشهای فراوان را در دورۀ قبلی و فعلی وکالتش انجام داده؛ اما از جانب قوۀ اجرائیه توجه در این مورد نیز نشد.

وی اظهار داشت: “نیت من، انجام خدمت است؛ اما به دلیل ضعف ادارات دولتی، کاری نتوانستم و من شرمنده هستم که به خاطر خدمت آمدم؛ اما با مشکل ایجادشده از جانب حکومت برای ولسی جرگه درگیر شدیم.”

خانم نایل، در مورد شکایت مردم از مقرریهای برخی مسوولین توسط وکلای آن ولایت گفت: “خودم به چنین عملی متوصل نشده ام؛ اما این مسئله را ردنمی کنم؛ زیرا در همه ولایات، برخی وکلا چنین کارها را نموده اند وغور از آن مستثنی نمی باشد.”

وی از کدام وکیل نام نگرفت؛ اما اظهارداشت که یکتعداد وکلا، به خاطر تعیین والی و قوماندان امنیه، پیشنهاد کرده و تلاشهایی را در مورد انجام داده اند.

پژواک تلاش نمود که نظریات و پاسخهای دو وکیل دیگر این ولایت را نیز داشته باشد؛ اما موفق به این کار نشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb